OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna OBELEŽAVANJE KOPITARA
   

Svi kopitari na teritoriji Republike Srbije moraju da budu obeleženi.


Obeležavanje i registracija se sastoji od sledećih elemenata:

1)    mikročipova za pojedinačnu identifikaciju,
2)    potvrde o izvršenom obeležavanju kopitara,
4)    centralne baze podataka,
3)    identifikacionog dokumenta

Cilj uvođenja obaveznog obeležavanja i registracije kopitara je stvaranje dobrog i efikasnog sistema u držanju i prometu kopitara i sprovođenju mera zdravstvene zaštite, koji će omogućiti nesmetani promet naših životinja i van granica naše zemlje.

Ovde možete preuzeti flajer u PDF formatu.

Klikni mišem na sliku

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional