OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna OBELEŽAVANJE SVINJA
   

 

Način i postupak štampanja potvrda i unosa podataka u novu aplikaciju za obeležavanje i registraciju svinja može se preuzeti ovde.

 

Kampanja obeležavanja i registracije svinja započeta je u maju 2006. godine.

Od početka kampanje pa do danas obeleženo je i registrovano preko 16.300.000 svinjana više od 310.000 gazdinstava, tokom vakcinacije protiv klasične kuge svinja.

Uz podršku EU projekta “Tehnička podrška sistemu obeležavanja i registracije životinja u Republici Srbiji” pripremljen je novi Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije svinja, objavljen 10. decembra 2010. godine u Službenom glasniku RS broj 94/10, a čija primena počinje od 1. aprila 2011. godine.

Ovim pravilnikom je predviđeno i praćenje kretanja kod svinja, na čijem se softverskom rešenju u Centralnoj bazi podataka upravo radi, kao i na operativnim procedurama na terenu koje će pratiti ovu novinu u sistemu obeležavanja i registracije svinja.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional