OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

IZVEŠTAJ SA ODRŽANIH OBUKA „INOVACIJE SISTEMA OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE SVINJA“

 

Novim Pravilnikom o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije svinja („Sl. glasnik RS“ broj 94/10 od 10. decembra 2010. godine), a čija je primena krenula 1. aprila 2011. godine, definisani su novi zahtevi u pogledu sistema obeležavanja i registracije svinja. Uprava za veterinu, Odeljenje zdravstvene zaštite, dobrobiti i sledljivosti životinja, Grupa za obeležavanje i sledljivost životinja, napravila je novu softversku aplikaciju vezanu za obeležavanje i registraciju svinja.

U okviru novog sistema obeležavanja i registracije svinja, planirane su obuke, koje bi upoznale veterinare na terenu, sa osnovnim novinama u samom radu i radu u novoj aplikaciji i informacionom sistemu.

U dogovoru sa Veterinarskom komorom Srbije, planirane obuke za veterinare uvrštene su u akreditovane obuke za doktore veterinarske medicine i vrednovane sa dva poena.

Obuke su održane u periodu od 6. do 16. juna 2011. godine u dvanaest epizootioloških područja, a teme obuke su bile inovacije sistema obeležavanja i registracije svinja i monitoring vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja.

Obukama je prisustvovalo ukupno 712 veterinara sa svih 12 epizootioloških područja.

Cilj obuka je bio da se predstavi novi unapređeni sistem obeležavanja i registracije svinja i da se istovremeno dobiju povratne informacije o samom sistemu od kolega sa terena, kojima obeležavanje životinja predstavlja svakodnevni deo poslova.

Na obukama je dobijeno dosta predloga od kolega veterinara sa terena i to da treba:

1. Uključiti farme svinja pri izradi rešenja za praćenje kretanja kod svinja, jer će to predstavljati najkompleksniji deo posla;

2. Dodati polje „naplaćeno“ na novim potvrdama o obeležavanju i registraciji svinja;

3. Dodati polje „ukupan broj obeleženih svinja“;

4. Omogućiti  pretraživanja celokupnog broja ušne markice za svinja kod grupnog obeležavanja životinja (posebno zbog pisanja Uverenja o zdravstvenom stanju životinja);

5. Dodati podatke o vlasniku na samoj potvrdi (ime i prezime, adresa);

6. Vezati klanja svinja za sopstvene potrebe sa trihineloskopskim pregledom mesa – razduživanje ušnih markica;

7. Uvesti bar kod čitače;

8. Dodavanje kategorije „ukupan broj prasadi“,

9. Omogućiti pretraživanja neiskorišćenih potvrda o obeležavanju i registraciji svinja;

10. Rešiti pitanja neregistrovanih stočnih pijaca, kako bi se rešio jedan od osnovnih problema u praćenju kretanja kod životinja;

11. Dodati polja „broj nevakcinisanih svinja“.

Zaključak sa svih 12 održanih obuka je da treba da bude više ovakvih sastanaka, na kojima bi se moglo razmeniti praktično iskustvo i mišljenje vezano za sve poslove iz oblasti veterinarstva i da treba zajednički raditi na budućim rešenjima vezanim za rad na terenu.

Prezentacija "Inovacije sistema obeležavanja i registracije svinja"

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional