OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Organizacija Međunarodni promet i sertifikacija

Odeljenje za međunarodni promet i sertifikaciju (Odsek za međunarodni promet i Grupa za sertifikaciju):

 

  • Učestvuje u pripremi propisa u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane i njihovo usklađivanje sa međunarodnim propisima i standardima;

  • Usaglašava Međunarodne veterinarske potvrde (sertifikate)za izvoz i uslove za uvoz u formi sertifikata;

  • Kontroliše podnetu dokumentaciju za izdavanje rešenja o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova za uvoz i provoz;

  • Priprema Uputstva, Instrukcije i Informacije o međunarodnom prometu roba;

  • Priprema Sporazume i Memorandume o veterinarskoj i tehničkoj saradnji;

  • Učestvuje u pripremi Upitnika i Akcionih planova Republike Srbije u procesu pridruživanja i stavljanje na listu za izvoz u Evropsku uniju, Carinski Savez (Rusku Federaciju, Belorusiju i Kazahstan) i treće zemalje, kao i odgovore na pitanja vezana za STO/WTO (Svetska trgovinska organizacija) i CEFTA(Srbija, BiH, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Albanija, Moldavija);

  • Učestvuje u pregovorima sa veterinarskim službama  drugih država, saradnji sa delegacijama iz inostranstva, mešovitim komitetima o ekonomskoj saradnji, na sastancima unapređenog stalnog dijaloga i dr, kao i organizovanje poseta FVO (Food and Veterinary Office)inspekcije DG SANCO, Carinskog saveza(CS)i drugih zemalja.

  • Kontakt tačka za TRACESsistem, edukacija veterinarskih i graničnih inspektora i operatera u objektima vezano za primenu TRACESsistema;

  • Vođenje centralne evidencije - edukacija Uprave za veterinu.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional