OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Organizacija Odeljenje granične veterinarske inspekcije

Odeljenje granične veterinarske inspekcije

Veterinarsko sanitarnu kontrolu uvoza i tranzita pošiljaka živih životinja, proizvoda životinjskog porekla i hrane za životinje, obavlja granična veterinarska inspekcija na određenim graničnim prelazima. Pravilnikom o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima «Sl.glasnik RS» br. 56/10, dat je spisak živih životinja i proizvoda koji podležu veterinarsko sanitarnoj kontroli prilikom unošenja u Republiku Srbiju.

https://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm

Godišnji izveštaj odeljenja GVI za 2017.godinu ovde.

Godišnji izveštaj odeljenja GVI za 2018.godinu ovde.

Godišnji izveštaj odeljenja GVI za 2019.godinu ovde.

Godišnji izveštaj odeljenja GVI za 2020.godinu ovde.


Godišnji plan inspekcijskog nadzora odeljenja Granične Veterinarske Inspekcije uprave za veterinu za 2018.godinu  ovde.

Godišnji plan inspekcijskog nadzora odeljenja Granične Veterinarske Inspekcije uprave za veterinu za 2019.godinu  ovde.

Godišnji plan inspekcijskog nadzora odeljenja Granične Veterinarske Inspekcije uprave za veterinu za 2020.godinu  ovde.

Godišnji plan inspekcijskog nadzora odeljenja Granične Veterinarske Inspekcije uprave za veterinu za 2021.godinu  ovde.

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional