OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Organizacija Odeljenje za dobrobit životinja i veterinarsku delatnost

Sve vrste podnesaka koji su propisani članom 54. Zakona o opštem upravnom postupku ( „ Sl.list SRJ “ br. 33/97 i 31/01 i „ Sl.glasnik RS“ br. 30/2010) podnose se isklјučivo u pismenoj formi preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, svakog radnog dana u toku radnog vremena u periodu od 7,30-15,30 časova a u skladu sa članom 55 pomenutog zakona.

Izdavanje rešenja i ostalih pravnih akata, u skladu sa članom 71. Zakona o opštem upravnom postupku ( „ Sl.list SRJ “ br. 33/97 i 31/01 i „ Sl.glasnik RS “ br. 30/2010) vrši se poštom ili preko službenog lica.

Prijem stranaka će se vršiti u zakazano vreme nakon prethodne najave na telefone: 011/2604-979 i 011/311-75-38

Sva Uputstva o postupcima prilikom registracije veterinarskih subjekata možete pogledati OVDE.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional