OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Organizacija Odeljenje za zdravlje životinja

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja obavlja poslove koji se odnose na:

 • učestvovanje u pripremi dugoročne strategije zdravstvene zaštite životinja, programa mera zdravstvene zaštite životinja, posebnih programa zaštite zdravlja životinja od zaraznih bolesti životinja, programa sertifikacije gazdinstava slobodnih od zaraznih bolesti životinja;

 • praćenje izvršenja programa zdravstvene zaštite životinja;

 • praćenje epizootiološke situacije u Republici i svetu;

 • praćenje sprovođenja mera na sprečavanju pojavljivanja, širenja i iskorenjivanja zaraznih bolesti;

 • praćenje zaštite i dobrobiti životinja i pripremu smernica iz oblasti dobrobiti i dobrog postupanja sa životinjama;

 • propisivanje veterinarsko sanitarnih uslova u karantinu i objektima u kojima se drže, uzgajaju, i vrši promet životinja;

 • pripremu programa i praćenje realizacije obeležavanja, registracije, praćenja kretanja i sledljivosti životinja;

 • vođenje centralne baze obeleženih i evidentiranih životinja, vođenje registra objekata u kojima se drže i uzgajaju životinje;

 • upravljanje informacionim sistemom zdravstvene zaštite životinja;

 • uspostavljanje sistema sertifikacije gazdinstava slobodnih od zaraznih bolesti životinja i praćenje realizacije programa radi dobijanja statusa Republike slobodne od zaraznih bolesti životinja;

 • učestvovanje u pripremi i realizaciji projekata iz oblasti zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja;

 • učešće u ocenjivanju efektivnosti sistema i pripremi predloga korektivnih mera veterinarsko-sanitarne kontrole, kao i razvoju procedura za uvođenje sistema upravljanjav kvalitetom zaštite zdravlja i dobrobiti životinja;

 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Odeljenju za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odsek za epizootiologiju;

2. Grupa za dobrobit životinja;

3. Grupa za obeležavanje i sledljivost životinja.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional