OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Organizacija Veterinarsko javno zdravstvo Registracija i odobravanje objekata za hranu i hranu za životinje i sporedne proizvode

ODELJENJE ZA VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO obavlja poslove koji se odnose na:

 

  • strateško planiranje i kreiranje stručne politike i razvojnih programa u oblasti bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje;

  • integrisanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja životinja i sertifikacije bezbednosti hrane i proizvoda životinjskog porekla;

  • razvoj programa i pripremanje procedura i postupaka za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova za rad, registrovanje ili odobravanje objekata za klanje životinja, proizvodnju i promet hrane i proizvoda životinjskog porekla, proizvodnju i promet hrane za životinje i objekata za sakupljanje, skladištenje, preradu, korišćenje i uništavanje leševa životinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla;

  • pripremanje dokumenata za razvoj, uvođenje i proveru internih sistema kontrole proizvođača u oblasti bezbednosti hrane, hrane za životinje i sporednih proizvoda životinjskog porekla;

  • pripremanje redovnih i vanrednih programa sistematskog ispitivanja bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje;

  • planiranje, pripremu i učestvovanje u realizaciji programa za uspostavljanje i unapređenje nacionalnog sistema bezbednosti hrane, hrane za životinje i sistema za prikupljanje, skladištenje, preradu, korišćenje i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla;

  • vođenje Registara objekata iz oblasti veterinarskog javnog zdravstva;

  • učešće u ocenjivanju efektivnosti sistema i pripremi predloga korektivnih mera u oblasti veterinarsko-sanitarne kontrole objekata i programa veterinarskog javnog zdravstva;

  • razvoj procedura za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u oblasti veterinarskog javnog zdravstva;

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional