OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna PROGRAM MERA ZA 2014.GODINU

Kоnkurs zа ustupаnjе pоslоvа iz Prоgrаmа mеrа zа pеriоd 2014–2016. gоdinа

Оdlukа о kritеriјumimа zа vrеdnоvаnjе i nаčinu bоdоvаnjа priјаvа vеtеrinаrskih stаnicа i klinikа kоје učеstvuјu nа kоnkursu zа ustupаnjе pоslоvа iz prоgrаmа mеrа zа pеriоd 2014-2016. gоdinе

Fоrmulаr priјаvе zа јаvni kоnkurs zа dоdеlu tеrеnа pо prоgrаmu mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2014-2016. gоdinu

Pravilnik o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu, "Sl. glasnik RS", br. 24/2014

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu, "Sl. glasnik RS", br. 52/2014

Informacija u vezi objavlјene Odluke o izboru pravnih lica za poslove iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2014-2016. godine

Odluka o izboru pravnih lica

Odluka o izmeni Odluke o izboru pravnih lica

Obaveštenje o potpisivanju ugovora za sprovođenje Programa mera 2014-2016. i sprovođenju Programa mera zdravstvene zaštite životinja u 2014. godini

Ponovljen Kоnkurs zа ustupаnjе pоslоvа iz Prоgrаmа mеrа zа pеriоd 2014–2016. gоdinа

Odluka o izboru pravnih lica po ponovlјenom konkursu za teritorije opština Kragujevac, Surdulica, Ćuprija i Prokuplјe

Odluka o izboru pravnih lica po ponovlјenom konkursu za deo  opštine Prokuplјe

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional