PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna PROGRAM MERA ZA 2016.GODINU

Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu, "Sl. glasnik RS", br. 61/2016

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu, "Sl. glasnik RS", br. 25/2016

Intrukcija o načinu sprovođenja poslova po Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu

Cenovnik Program mera za 2015. godinu

Uputstvo za unos podataka o vakcinaciji goveda protiv bolesti plavog jezika

Uputstvo za veterinarske stanice i veterinarske službe za procenu sprovođenja dobrih farmskih praksi na farmama svinja

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional