OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

   
Pravilnik o utvrđivanju programa mera zdrastvene zaštite životinja za 2017.Godinu, "Sl. glasnik RS", br. 43/2017

Uputstvo za vakcinu protiv bolesti kvrgave kože kod goveda

Uputstvo za vakcinu protiv bolesti plavog jezika

Plan sprovođenja poslova po Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu

Uputstvo za unos podataka o vakcinaciji ovaca i koza protiv bolesti plavog jezika

Uputstvo za unos podataka o vakcinaciji goveda protiv bolesti plavog jezika

Uputstvo za unos podataka o vakcinaciji goveda protiv bolesti nodularnog dermatitisa

Zone vakcinacije protiv nodularnog dermatitisa i bolesti plavog jezika - PRILOG 1

Zone vakcinacije protiv nodularnog dermatitisa i bolesti plavog jezika - PRILOG 2

Cenovnik Program mera za 2017. godinu

Rezultati konkursa za ustupanje poslova iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2017 - 2019. god.

Rezultati konkursa za ustupanje poslova iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2017 - 2019. god. - drugi krug

Obaveštenje o sprovođenju Programa mera

Uputstvo za veterinarske stanice i veterinarske službe za procenu sprovođenja dobrih farmskih praksi na farmama svinja

Izveštaj DFP - Upitnik nije unet

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional