OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Karekteristike za vakcinu protiv bolesti plavog jezika  

Program mera za 2018 godinu - Službeni Glasnik Republike Srbije   

 

Plan sprovođenja vakcinacije protiv nodularnog dermatitica i bolesti plavog jezika za 2018.godinu   

Plan aktivnog nadzora na Američku kugu pčelinjeg legla (AKLP)   

 

Plan sprovođenja poslova po Programu mera zdrastvene zaštite životinja za 2018.godinu 

Uputstvo za unos podataka o vakcinaciji goveda protiv bolesti plavog jezika

 

 

Uputstvo za unos podataka o vakcinaciji ovaca i koza protiv bolesti plavog jezika

Obaveštenje za način unosa podataka za revakcinaciju ovaca protiv BPJ 

 

 

Uputstvo za unos podataka o vakcinaciji goveda protiv bolesti nodularnog dermatitisa

Cenovnik Program mera za 2018. godinu

 

Korisničko uputstvo za unos podataka o izvršenom programu mera za ovce i koze u softverskoj aplikaciji za ispitivanje na brucelozu 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional