OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Način sprovođenja imunoprofilaktičkih mera i dijagnostičkih ispitivanja životinja do donošenja Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdrastvene zaštite životinja za 2021.godinu
Plan sprovođenja entomoloških ispitivanja u cilju monitoringa i nadzora bolesti plavog jezika na području Republike Srbije
Plan za sprovođenje nadzora na bolest nodularni dermatitis za 2020 godinu
Plan za sprovođenje nadzora na bolest nodularni dermatitis za 2020 godinu- Prilozi 1,2,3,4 i 5
Plan za sprovođenje nadzora na bolest nodularni dermatitis za 2020 godinu- tabela za izveštavanje
Plan sprovođenja monitoringa na bolest transmisivne spongiformne encefalopatije za jelensku i srneću divljač u skladu sa Programom mera zdravstvene zaštite životinja za 2020 godine
Plan sprovođenja monitoringa na bolest transmisivne spongiformne encefalopatije za jelensku i srneću divljač u skladu sa Programom mera zdravstvene zaštite životinja za 2020 godine- Prilozi
Plan sprovođenja monitoringa na bolest transmisivne spongiformne encefalopatije kod goveda,ovaca i koza - Postupak uzimanja uzorka
Plan sprovođenja monitoringa na bolest transmisivne spongiformne encefalopatije kod goveda,ovaca i koza u skladu sa Programom mera zdrastvene zaštite životinja za 2020.Godinu
Plan aktivnog nadzora KKS i AKS
Izmena plana sprovođenja poslova po Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2020.Godinu
Obaveštenje o nastavljanju sprovođenja poslova po Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2020.Godinu
Obaveštenje o sprovođenju poslova po Programu mera zdrastvene zaštite životinja za 2020.Godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdrastvene zaštite životinja za 2020.Godinu,(„Službeni glasnik RS"broj 25 od 12.03.2020.Godine)

Plan sprovođenja poslova po Programu mera zdrastvene zaštite životinje za 2020.Godinu
Iznos naknada za sprovođenje poslova po programu mera zdrastvene zaštite životinja za 2020.Godinu
Plan sprovođenja vakcinacije protiv nodularnog dermatitisa i bolesti plavog jezika u 2020.Godini
Plan sprovođenja vakcinacije protiv salmonela kategorija 1 kod koka nosilja i priplodnih jata živine Gallus Gallus vrste u 2020.Godini

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional