OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Izmene i dopune iznosa naknada za sprovođenje poslova po programu mera zdrastvene zaštite životinja za 2021.godinu (401-00-00447-21-05-2 od 7.5.2021)
Izmene i dopune iznosa naknada za sprovođenje poslova po programu mera zdrastvene zaštite životinja za 2021.godinu (401-00-00447-21-05-1 od 29.4.2021)
Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdrastvene zaštite životinja za 2021.Godinu,(„Službeni glasnik RS"broj 36 od 09.04.2021.Godine)
Plan sprovođenja poslova po Programu mera zdrastvene zaštite životinja za 2021.Godinu
Iznos naknada za sprovođenje poslova po programu mera zdrastvene zaštite životinja za 2021.Godinu
Plan sprovođenja vakcinacije protiv nodularnog dermatitisa i bolesti plavog jezika u 2021.Godini
Plan sprovođenja aktivnog nadzora na Američku kugu pčelinjeg legla (AKPL)

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional