OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna STRUKTURA ODELJENJA I NADLEŽNOSTI

Struktura odeljenja i nadležnosti

Odeljenje za veterinarsko javno zdrastvo

 

Tamara Bošković, načelnik

e-mail:tamara.boskovic@minpolj.gov.rs

tel/faks: 011 311 76 57

 

Odsek za registraciju i odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane i razvoj i uspostavljanje sistema bezbednosti hrane životinjskog porekla

 

Ljiljana Ivanjac , Šef odseka

e-mail: ljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs

tel/faks:  011 26 04 884

 

Objekti za klanje i preradu mesa

 

Katarina Molerović-Stojković, savetnik

e-mail: katarina.molerovic@minpolj.gov.rs

tel/faks: 011 31 22 098

 

Objekti za proizvodnju i preradu mleka

 

Anđelika Medaković, samostalni savetnik

e-mail: andjelika.medakovic@minpolj.gov.rs

tel/faks: 011 312 20 98

 

Objekti za skladištenje hrane , punjenje i pakovanje meda,centri za pakovanje jaja

 

Ana Milekić, savetnik

e-mail: ana.milekic@minpolj.gov.rs

тел/факс: 011 31 22 098

 

Grupa za registraciju i odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje i razvoj,uspostavljanje i održavanje sistema za upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla

 

Slavica Nikolić-Stajković, rukovodilac grupe

e-mail: slavica.nikolic-stajkovic@minpolj.gov.rs  

tel: 011 260 46 29

 

Objekti za hranu za životinje

 

Miodrag Gluhović, samostalni savetnik

e-mail: miodrag.gluhovic@minpolj.gov.rs   

tel/faks: 011 260 48 84

 

Odobravanje objekata za sakupljanje,preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla

 

Biljana Merdović, Savetnik

е-mail: biljana.merdovic@minpolj.gov.rs

тел/факс: 011 26 04 629

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional