OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna UVOZ I TRANZIT

Uvoz i tranzit

 

Prethodna najava:

Pošiljka koja se uvozi u Republiku Srbiju najavljuje se od lica  odgovornog za pošiljku pre dolaska na područje Republike Srbije (Pravilnik o načinu i postupku prijavljivanja pošiljke za pregled, postupku i merama za postupanje sa pošiljkom kojoj je zabranjen uvoz «Sl.glasnik RS» br. 9/12).

Uvoz živih životinja:

Uvoz živih životinja mora biti najavljen, od lica  odgovornog za pošiljku, najkasnije 24 sata pre očekivanog dolaska na područje Republike Srbije, popunjavanjem prve strane Zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta za životinje ZVUD-Ž (Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca kao i načinu izdavanja zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta « Sl.glasnik RS br.» 70/10). Pošiljka živih životinja se prethodno najavljuje pismenim ili elektronskim putem. Odmah nakon prispeća pošiljke na određeni granični prelaz lice odgovorno za pošiljku, pored obrasca zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta za životinje, podnosi i zahtev za veterinarsko sanitarni pregled na memorandumu firme.

Uz zahtev i ZVUD-Ž, podnosi se i Rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za uvoz, međunarodna veterinarska potvrda (sertifikat), lista sa identifikacijskim oznakama za životinje, faktura, tovarni listovi i uplaćene takse za veterinarski pregled (Odluka o visini naknade  za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u međunarodnom prometu Sl.glasnik RS 8/06, 34/10 , Administrativne takse).

Svaka pošiljka živih životinja u uvozu u Republiku Srbiju mora biti podvrgnuta pregledu dokumentacije, identifikaciji pošiljkei fizičkom pregledu.

Kada pošiljka životinja ne ispunjava uslove za uvoz granični veterinarski inspektor u dogovoru sa licem odgovornim  za pošiljku  ,određuje jednu od sledećih mera:

1) privremeno oduzimanje životinja i njihovo smeštanje u karantin ili izolovanje na graničnom prelazu do dobijanja rezultata analize;

2) vraćanje životinja u zemlju izvoznicu, ako zdravstveno stanje životinja i uslovi za zaštitu dobrobiti životinja to dopuštaju.

Ako su zdravstveno stanje životinja, odnosno uslovi za zaštitu životinja takvi da onemogućavaju vraćaljnje pošiljke granični veterinarski inspektor određuje jednu od sledećih mera:

1)    Klanje životinja na osnovu obavljene službene kontrole pre klanja;

2)    Lišavanje života životinja na human način i neškodljivo

       uništavanje leševa.

Pošiljka koja je bez izvršene veterinarsko sanitarne kontrole uneta u Republiku Srbiju, oduzima se, a organ nadležan za poslove veterinarstva odlučuje o njenom uništenju ili vraćanju u mesto porekla, odnosno zemlju izvoznicu (Pravilnik o načinu i postupku prijavljivanja pošiljke za pregled, postupku i merama za postupanje sa pošiljkom kojoj je zabranjen uvoz «Sl.glasnik RS» br. 9/12).

Troškove nastale u postupku vraćanja ili neškodljivog uništenja pošiljke, snosi lice odgovorno za pošiljku.

Tranzit živih životinja:

Lice odgovorno za tranzit pošiljke životinja, podnosi graničnoj veterinarskoj inspekciji zahtev za veterinarsko sanitarni pregled pošiljke u tranzitu , obrazac ZVUD-Ž, Rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za tranzit, međunarodnu veterinarsku potvrdu(sertifikat), listu sa identifikacionim oznakama za životinje, fakturu, tovarne listove i uplaćene takse za veterinarsko sanitarni pregled.

Granični veterinarski inspektor odobrava tranzit preko teritorije Republike Srbije za pošiljke živih životinja :

1) koje moraju da budu bez zaraznih bolesti koje se obavezno prijavljuju i obeležene na propisan način .

2) moraju da imaju originalnu međunarodnu veterinarsku potvrdu (sertifikat), izdatu i potpisanu od strane nadležnog veterinarskog inspektora ili ovlašćenog veterinara  države izvoznice ili države porekla;

3) moraju biti  obeležene i praćene odgovarajućim identifikacionim dokumentom ;

4) moraju da u imaju rešenje o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova za tranzit.

Granični veterinarski inspektor koji odobrava tranzit, obaveštava graničnog veterinarskog inspektora na određenom izlaznom graničnom prelazu o prispeću pošiljke u tranzitu. Pošiljka živih životinja mora napustiti teritoriju Republike Srbije u roku od 24 sata nakon napuštanja ulaznog graničnog prelaza.

Uvoz proizvoda životinjskog porekla i hrane za životinje:

Pošiljka proizvoda koja se uvozi u Republiku Srbiju, najavljuje se od lica odgovornog za pošiljku popunjavanjem prve strane Zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta za proizvode ZVUD-P. Pošiljka se prethodno najavljuje pismenim ili elektronskim putem. Odmah nakon prispeća pošiljke na određeni granični prelaz lice odgovorno za pošiljku, pored obrasca zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta za proizvode, podnosi i zahtev za veterinarsko sanitarni pregled na memorandumu firme.

Uz zahtev i ZVUD-P, podnosi se i Rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za uvoz, međunarodna veterinarska potvrda (sertifikat), proizvođačke specifikacije za proizvode, faktura, tovarni listovi i uplaćene takse za veterinarsko - sanitarni pregled (Odluka o visini naknade  za izvršene veterinarsko - sanitarne preglede pošiljki u međunarodnom prometu Sl.glasnik RS 8/06, 34/10, Administrativne takse).

Svaka pošiljka u uvozu u Republiku Srbiju mora biti podvrgnuta  pregledu dokumentacije, identifikaciji pošiljke i fizičkom pregledu po vrsti proizvoda prema Pravilniku o vrstama pošiljaka koje podležu veterinarsko - sanitarnoj kontroli i o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima, "Sl. glasnik RS", br. 56/10, (Instrukcija o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koji podležu veterinarskom pregledu i kontroli, pri uvozu u R.Srbiju - broj 323-07-9890/2009-05, od 15.12.2009 god.).

Kada pošiljka proizvoda životinjskog porekla i hrane za životinje ne ispunjava uslove za uvoz granični veterinarski inspektor određuje jednu od sledećih mera:

1.     Zabrani uvoz i i u dogovoru sa licem odgovornim za pošiljku može da vrati pošiljku sa istog graničnog prelaza na kojem  je pošiljka ušla u  Republiku Srbiju u zemlju izvoza i to u periodu od najviše 60 dana od dana donošenja rešenja o zabrani uvoza, koristeći istu vrstu prevoznog sredstva,pod uslovom da je pribavljena saglasnost za vraćanje pošiljke od nadležnog tela koje je izdalo međunarodnu veterinarsku potvrdu za tu pošiljku.

2.     Ako vraćanje pošiljke nije moguće, uz saglasnost lica odgovornog za pošiljku, vrši se neškodljivo uništenje te pošiljke u za to najbližem objektu odobrenom za neškodljivo uništavanje proizvoda  životinjskog porekla i hrane za životinje.

3.     Ako nalaz ovlašćene laboratorije za pošiljku hrane životinjskog porekla pokazuje da ta pošiljka ne ispunjava uslove u pogledu bezbednosti za namenu za koju je uvezena,organ nadležan za poslove veterinarstva može da odobri upotrebu, odnosno propisno osposobljavanje te pošiljke za druge namene pod uslovom da pošiljka nije opasna po zdravlje životinja i ljudi.

Pošiljka koja je bez izvršene veterinarsko sanitarne kontrole uneta u Republiku Srbiju, oduzima se, a organ nadležan za poslove veterinarstva odlučuje o njenom uništenju ili vraćanju u mesto porekla, odnosno zemlju izvoznicu (Pravilnik o načinu i postupku prijavljivanja pošiljke za pregled, postupku i merama za postupanje sa pošiljkom kojoj je zabranjen uvoz «Sl.glasnik RS» br. 9/12)

Troškove nastale u postupku vraćanja ili neškodljivog uništenja pošiljke, snosi lice odgovorno za pošiljku.

Tranzit proizvoda životinjskog porekla:

Lice odgovorno za tranzit pošiljke proizvoda životinjskog porekla, podnosi graničnoj veterinarskoj inspekciji zahtev za veterinarsko sanitarni pregled pošiljke u tranzitu  obrazac ZVUD-P, Rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za tranzit ako je potrebno (Pravilnik o vrstama pošiljaka proizvoda životinjskog porekla za koje nije potrebno rešenje o veterinarsko sanitarnim uslovima koje te pošiljke moraju ispunjavati prilikom uvoza i provoza, Službeni list SRJ 2/96) međunarodnu veterinarsku potvrdu(sertifikat), proizvođačke specifikacije za proizvode, fakturu, tovarne listove i uplaćene takse za veterinarsko sanitarni  pregled.

Granični veterinarski inspektor odobrava tranzit pošiljke hrane životinjskog porekla preko teritorije Republike Srbije ako je:

1) pošiljka bezbedna po zdravlje ljudi;

2) ima originalnu međunarodnu veterinarsku potvrdu(sertifikat);

3) ima rešenje o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova za tranzit – na osnovu navedenog Pravilnika;

4) obeležena na način tako da se može utvrditi poreklo i objekat u kojima je proizvod i hrana proizvedena.

Granični veterinarski inspektor koji odobrava tranzit, obaveštava graničnog veterinarskog inspektora na određenom izlaznom graničnom prelazu o prispeću pošiljke u tranzitu, koja mora napustiti teritoriju Republike Srbije u roku od 72 sata nakon napuštanja ulaznog graničnog prelaza.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional