OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Promocija prolećne kampanje vakcinacije 2011. godine

Promocija prolećne kampanje vakcinacije 2011. godine

El. pošta Štampa PDF

Lisičji jarak , 11. maj 2011. godine

Srbija bez besnila

 

Početak prolećne kampanje (druge faze) oralne vakcinacije divljih životinja protiv besnila u 2011. godini je nastavak programa iskorenjivanja besnila kao i projekta „Podrška za kontrolu i iskorenjivanje klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“.  Prva faza kampanje peroralne vakcinacije sprovodena  je tokom novembra i decembra 2010. godine, distribucijom 1.400.000 doza na teritoriji Centralne Srbije, Južnog dela Srbije i  Vojvodine.

Druga faza kampanje vakcinacije će početi 11. maja 2011.godine i predstavlja nastavak  višegodišnjeg projekta kontrole i iskorenjivanja besnila koji predviđa oralnu vakcinaciju lisica (izbacivanjem mamaka sa vakcinom iz vazduha na određenoj površini)  na teritoriji Srbije.

Distribucija  vakcina vrši se iz vazduha. Male letilice su najbolje i najjeftinije sredstvo i iz njih se, iz specijalnih aparata koji poseduju GPS sistem i posebno dizajniran softver, izbacuje jedna po jedna vakcina na svakih oko 100 m, u zavisnosti od gustine populacije lisica. Vakcina se ne izbacuje iznad naseljenih mesta, objekata, puteva ili vodenih površina, gde se i ne očekuje prisustvo lisica i vukova.

Vakcinacija treba da se izvrši u periodu od najmanje pet godina uzastopno, počevši od jeseni 2010. do 2015. godine, dva puta godišnje u proleće i u jesen (maj/jun, septembar/oktobar). Cilj je da se potpuno iskoreni besnilo u Srbiji, kao i da se održi status slobodan od bolesti. Kontinuitet vakcinacije u tom periodu je vrlo važan za uspeh iskorenjivanja besnila.

Projekat „Iskorenjivanje klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“ sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu i Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Projekat će se sprovoditi najmanje 5 godina na području cele Srbije dok će se i u drugim državama Zapadnog Balkana  sprovoditi slični nacionalni projekti čiji je sveukupni cilj iskorenjivanje ovih bolesti u celom regionu. U okviru ovog projekta, sprovodi se i pod-projekat pod nazivom „Tehnička podrška za kontrolu i iskorenjivanje Klasične kuge svinja i besnila u Srbiji“, koji u okviru IPA podrške finansira Delegacija Evropske Unije u Srbiji,  sprovodi konzorcijum evropskih institucija i stručnih organizacija na čelu sa italijanskom organizacijom „Opera“. On predstavlja stručno-tehničku podršku Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede kako bi se na što bolji način postigli očekivani i zacrtani rezultati. 

Projekat iskorenjivanja besnila i KKS finansira se iz predpristupnih fondova EU uz delimično učešće Republike Srbije sredstvima iz nacionalnog budžeta angažovanjem svojih ljudskih resursa. Do sada su odobrena dva projekta iz IPA 2008 (8,3 miliona EUR od čega je EU izdvojila 6 miliona) i IPA 2009 (6 miliona EUR bez učešća Srbije). Ova sredstva su strogo namenski odobrena od strane  Evropske unije i služe za nabavku vakcina protiv besnila i sprovođenje vakcinacije divljih životinja na celoj teritoriji Republike Srbije, nabavku laboratorisjke opreme i opreme za nadzor ovih bolesti, monitoring, unapređenje legislative ukoliko bude bilo potrebno, edukaciju i jačanje kapaciteta. Svim nabavkama rukovodi Delegacija EU u Srbiji, što je uobičajena procedura za sve zemlje koje još uvek nisu formalno određene kao Zemlje kandidati za pristup EU.

Projekat će unaprediti nacionalne kapacitete u poslovima koji se odnose na borbu protiv zaraznih bolesti, ali i obezbeđuje prekograničnu saradnju sa zemljama u regionu. Delegacija Evropske unije je odobrila sprovođenje ovog projekta u čitavom regionu Zapadnog Balkana, da bi se otklonili svi „rezervoari“ bolesti. Srbija ima  intenzivnu saradnju sa svim zemljama regiona na ovim poslovima u koordinaciji sa Evropskom unijom.

Sveukupan cilj je da ovaj deo zajedničkog evropskog prostora  bude potpuno slobodan od besnila za nekoliko godina, a to se može postići samo ukoliko sve zemlje u regionu u kontinuitetu i efikasno srovode zacrtane veterinarske kontrolne mere naznačene u ovom velikom evropskom projektu.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional