OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Besnilo u Srbiji značajno smanjeno

Besnilo u Srbiji značajno smanjeno

Email Štampa PDF

Počinje jesenja kampanja oralne vakcinacije protiv besnila izbacivanjem mamaka iz aviona

BESNILO U SRBIJI ZNAČAJNO SMANJENO

Jesenja kampanja (plan vakcinacije) oralne vakcinacije divljih životinja protiv besnila izbacivanjem 1.610.000 mamaka iz aviona počinje od ponedeljka.

Ritam kampanje zavisiće isključivo od vremenskih uslova, a prva izbacivanja mamaka biće obavljena u brdsko-planinskim predelima Srbije, saopšteno je danas na konferenciji za novinare u Pres centru UNS-a, na kojojsu učestvovali zamenik direktora Uprave za veterinu Zvonimir Rot, zamenik Šefa Operacija Delegacije EU  u Srbiji Hoze Antonio Gomez i nacionalni koordinator projekta mr.sci.vet. Budimir Plavšić.

Kvalitet, bezbednost i efikasnost vakcine ispitale su  nadležneslužbe i laboratorije u Srbiji,kao i referentne laboratorije u EU.  Distribucija  vakcina vrši se iz vazduha iz malih letilica, koje imaju specijalne aparate opremljene GPS sistemom i posebno dizajniranim softverom, pa sa značajnom preciznošću na svakih 100 m izbacuju jedan po jedan mamak koji sadrži vakcinu.Vakcina se ne izbacuje iznad naseljenih mesta, objekata, putevaili vodenih površina, gde se i ne očekuje prisustvo lisica i vukova.Od početka kampanje je do sada distribuirano oko 3 miliona vakcina na čitavoj teritoriji Srbije, tokom prethodne dve kampanje.

U okviru kampanje u novembrui decembru 2010. godine distribuirano je 1.400.000 doza na teritoriji cele Srbije, dok je u maju 2011. godine na teritoriji Srbije distribuirano još 1.600.000 vakcina.

Programi vakcinacije se konstantno nadgledaju. Tim za nadgledanje morao je da prođe obuku u terenskim istraživanjima i upotrebi laboratorijskih metoda u dijagnoziranju besnila. U tu svrhu Srbija je dobila tehničku pomoć, laboratorijsku opremu za kontrolu i praćenje rezultata vakcinacije. Analiza dosadašnjih podataka pokazuje da je u prvoj polovini 2011. godine zabeležen znatno manji broj slučajeva besnila nego prethodnih godina, što je dokaz da oralna vakcinacija već daje pozitivne rezultate na terenu rekao je Zvonimir Rot.

Predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji Hoze Antonio Gomez je naveo da se kampanja realizuje u okviru petogodišnjeg projekta „Podrška za kontrolu i iskorenjivanje klasične kuge svinja (KKS) i besnila u Srbiji“ koji u okviru IPA podrške finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji,  u saradnji sa Upravom za veterinu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede kao ključnim nosiocem  projekta. Evropska Unija predvidela je da se slični projekti sprovode na području svih zemalja u regionu, a  Srbija je prva zemlja koja je ovaj program započelaprošlog novembra i EU će finasirati ovu kamapanju u narednih 5 godina.  Do sad smo donirali 35 miliona evra u projekte iz oblasti poljoprivrede i bezbednosti hrane, rekao je Gomez.

Nacionalni koordinator projekta mr. sci. vet. Budimir Plavšić je istakao da  u toku prvih deset meseci  2011. godine zabeleženo je 39 slučajeva besnila, od čega je 32 slučaja bilo besnilo lisica, što je značajno manje u odnosu na 2010. godinu, kada je bilo 104 slučaja, odnosno gotovo pet puta manje nego 2009. kada je zabeležen 181 slučaj besnila, na osno vu dosadašnjeg monitoringa rezultata vakcinacije.

Očekuje se da će nastavkom ovog projekta rezultati biti sve bolji i voditi potpunom iskorenjivanju najpre besnila lisica. Na taj način štiti se i populacija domaćih životinja, koja predstavlja prvu liniju koja može da ugrozi zdravlje ljudi, i sprečava zaraza samih ljudi.

Konačan cilj je da se potpuno iskoreni besnilo u Srbiji, kao i da se održi status slobodan od bolesti. Kontinuitet vakcinacije u tom periodu je vrlo važan za uspeh iskorenjivanja besnila.

Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za veterinu na ovaj način ispunjavaju svoju misiju u zaštiti javnog zdravlja u okviru globalnog zdravstvenog trenda JEDAN SVET – JEDNO ZDRAVLJE

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional