OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Obaveštenje o realizaciji treće kampanje oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila, jesen 2011 godine

Obaveštenje o realizaciji treće kampanje oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila, jesen 2011 godine

El. pošta Štampa PDF

Treća kampanja oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila u Srbiji (jesen 2011), uspešno je realizovana i zvanično završena 26. decembra 2011.godine. Na području Republike Srbije u periodu od 08.11. - 26.12.2011.godine, iz vazduha distribuirano 1.610.000 doza vakcina mamaka protiv besnila čime je pokrivena kompletna državna teritorija, isključujući gradove, naseljena mesta, velike saobraćajnice i vodene površine.

Treća kampanja oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila, realizovana je u skladu sa strateškim višegodišnjim akcionim planom koji predviđa sprovođenje kontinuirane vakcinacije u periodu od najmanje 5 uzastopnih godina, dva puta godišnje, u proleće i jesen, a po modelu koji se u državama članicama Evropske Unije pokazao kao efikasan u iskorenjivanju ove bolesti.

Finansijsku podršku za realizaciju ovog projekta pruža EU u okviru instrumenta predpristupne podrške (IPA).

Kontinuiranim sprovođenjem oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda postiže se ostvarivanje dugoročnog cilja potpunog iskorenjivanja besnila na širem području Balkana i Evrope.

Direktor Uprave za veterinu, dr Zoran Mićović

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional