OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Svetska konferencija OIE o divljim životinjama, 23-25.2.2011. godine

Svetska konferencija OIE o divljim životinjama, 23-25.2.2011. godine

El. pošta Štampa PDF

 

GLOBALNA KONFERENCIJA O DIVLJIM ŽIVOTINJAMA SVETSKE ORGANIZACIJE ZA ZDRAVLJE ŽIVOTINJA (OIE)
„Zdravlje životinja i biološki diverzitet – Priprema za budućnost”

Sveobuhvatni pristup razumevanju kompleksne povezanosti između zdravlja životinja, javnog zdravlja i zaštite životne sredine uz istovremeno obezbeđivanje zaštite globalnog biološkog diversziteta.  

Pariz, 24-25. Februar 2011.– U organizaciji Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) i partnera, održana je Svetska konferencija o zaraznim bolestima divljih životinja i biodiveritetu, na kojoj su svetski stručnjaci za zdravlje životinja, javno zdravlje i populacije divljih životinja ispitivali rastuću pretnju od pojavljivanja i širenja zaraznih bolesti i njihovog prenošenja sa divljih životinja na populaciju domaćih životinja i opasnost od prenošenja na ljude.

Preporuke sa konferencije

Apstrakti i prezentacije sa konferencije

”S obzirom da preko 60% patogenih mikroorganizama potiče od životinja i da je 70% od tog broja potiče iz populacije divljih životinja dok se 75% infektivnih bolesti životinja mogu preneti na ljudske, razumevanje kompleksne povezanosti između divljih i domaćih životinja, ljudi i prirodnih ekosistema zahteva globalni i holistički pristup, koji je u potpunosti postignut na Konferenciji,” rekao je Generalni direktor Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) Dr. Bernard Vallat.

Analizom interakcija koje postoje između zdravlja divlje populacije, domaćih životinja i ljudi, kao i njihovih odnosa sa životnom sredinom,na konferenciji su identifikovani različiti uzroci: promene u korišćenju zemljišta uključujući proširenje na nove geografske teritorije i intenziviranje proizvodnje kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe za hranom, posebno animalnog porekla. Ove promene su uticale na izmenu ravnoteže između domaćih životinja i divlje populacije, kao i na interakcije koje su se promenile sa stanovišta njihove učestalosti i prirode.

“Potreba da se nahrani ljudska populacija u stalnom porastu, globalno kretanje ljudi i roba u kombinaciji sa uticajem čoveka na životnu sredinu, kao i na biološki diverzitet, pokretači su ozbiljnih zdravstvenih rizika i za domaće i divlje životinje, sa uticajem na zdravlje ljudi  i održivi biološki diverzitet ”, dalje je komentarisao Dr Bernard Vallat.

Direktor Uprave za veterinu  Dr. Zoran Mićović istakao je da veterinarske službe Srbije sprovode značajne aktivnosti na kontroli bolesti kod domaćih životinja i nadzoru pojedinih bolesti kod divljih životinja i divljači u Srbiji. Od posebnog je značaja višegodišnji program iskorenjivanja besnila kod divljih životinja koji se od novembra sprovodi na teritoriji Srbije primenom oralne vakcinacije, uz podršku EU. Uz zaštitu domaćih životinja, prvenstveno pasa i mačaka od besnila, koja se tradicionalno obezbeđuje primenom obavezne vakcinacije, iskorenjivanje besnila kod lisica i drugih divljih mesojeda, koji su rezervoari virusa besnila, osiguraće i zaštitu ljudi od ove opake zarazne bolesti. Takođe, od podjednake je važnosti iskorenjivanje klasične kuge svinja kod domaćih i divljih svinja koje se sprovodi na teritoriji zemlje, u koordinaciji sa drugim državama u regionu i finansijsku pomoć EU.

Veterinarske službe i njihovi partneri imaju ključnu ulogu

Učesnici konferencije predložili su poboljšanu komunikaciju između različitih sektora, kao i saradnju među svim učesnicima i stranam uključenim u turističku provredu i relevantnih organizacija, kao što su fondacije, grupe prirodnjaka, asocijacije udruženja lovaca i ribolovaca, kao i mnoge druge, kako bi se obezbedio kooridnisani pristup upravljanju rizikom u okviru kompleksa divlje životinje - domaće životinje – ljudi – životna sredina.

Na konferenciji OIE-a dogovoreno je da se uspostave sistemi zaštite zdravlja životinja širom sveta primenom instrumenta PVS, što uključuje ocenu usklađenosti javnih i privatnih komponenti u okviru nacionalnih veterinarskih službi sa međunarodnim standardima kvaliteta, kao i analizu postojanja neusaglašenosti (Gap Analysis), na zahtev pojedinačnih zemalja.

“Globalni promet divljih životinja predstavlja mehanizam za prenošenje bolesti, koje ne samo što predstavljaju uzrok izbijanja bolesti kod ljudi, već predstavljaju pretnju i opasnost za stočarsku proizvodnju, bezbednost međunarodne trgovine, život ruralnih oblasti, prirodne populacije divljih životinja i zdravlje ekoloških sistema. Od najveće je važnosti da države imaju uspostavljenu dobru veterinarsku službu i saradnju sa ključnim partnerima koji su osposobljeni za rano otkrivanje, prevenciju i nadzor nad ovim bolestima ”, rekao je Dr William Karesh, Predsedavajući Radne grupe za bolesti divljih životinja Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

Preko 400 učesnika ovog jedinstvenog međunarodnog foruma, iz preko 100 zemalja, dolaze iz različitih sektora, koji su uključivali zvanične nacionalne i međunardone organe, predstavnike internacionalnih, regionalnih, nacionalnih i nevladinih organizacija, kao i onih iz provatnog sektora. 

Konferencija je održana od 23. do 25. Februara 2011. godine u organizaciji Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), Društva za očuvanje divljih životinja - Wildlife Conservation Society (WCS) i EcoHealth Alliance, u saradnji sa Organizacijom UN za hranu i poljoprivredu (FAO) i Svetskom zdravstvenom organizacijom - World Health Organization (WHO).

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional