OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Najava prolećne kampanje oralne vakcinacije lisica u 2012. godini

Najava prolećne kampanje oralne vakcinacije lisica u 2012. godini

El. pošta Štampa PDF

Dr. Zoran Mićović, direktor Uprave za veterinu, najavio je prolećnu kampanju oralne vakcinacije divljih životinja na području cele Srbije. Vakcina je na ispitivanjima efikasnosti, bezbednosti i neškodljivosti u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije i po dobijanju sertifikata krenuće se sa terenskim pripremama za početak vakcinacije. Dozvole za distribuciju vakcina avionima su izdate i očekujemo da će vakcinacija započeti u prvoj nedelji aprila.

Rezultati prethodne tri kapmanje vakcinacije su više nego očigledni što se potvrđuje ne samo monitoringom vakcinacije kod divljih životinja već i očiglednim smanjenjem broja slučajeva besnila kod lisica. U odnosu na 2009 godinu, u 2011 godini je zabeleženo oko 5 puta manje slučajeva besnila i pored povećanja broja uzoraka. Efekti vakcinacija koje će se sprovesti u 2012. godini (proleće i jesen) biće još vidljiviji jer smo uspeli da zaštitimo i divlje životinje i time prekinemo lanac prenošenja virusa u prirodi.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional