OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Podrška u kontroli i iskorenjivanju bolesti životinja

Podrška u kontroli i iskorenjivanju bolesti životinja

El. pošta Štampa PDF

                                                                                                                     

INFORMACIJA                   

SASTANAK U OKVIRU REGIONALNE KOMPONENTE

Podrška u kontroli i iskorenjivanju bolesti životinja

             Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, bivša Republika Jugoslavije Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo*

IPA Project više država korisnika - Zapadni Balkan

(EuropeAid/129988/C/SER/MULTI)

 

Dana 2. aprila 2012. godine održaće se u hotelu Holiday Inn u Beogradu, prvi sastanak regionale komponente programa ''Podrška u kontroli i iskorenjivanju bolesti životinja'' na području zapadnog Balkana.

Evropska komisija (EK) aktivno podržava planove za EU pristupanje zapadnog Balkana kroz finansijsku podršku zemljama koje su u procesu pridruživanja preko Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), a koji ima za cilj da ojača institucionalne kapacitete, među-graničnu saradnju, ekonomski i društveni razvoj i razvoj ruralnog područja.

U svakoj zemlji u regionu su pokrenuti Projekti finansirani iz IPA budžeta kako bi se ojačao sistem kontrole bolesti životinja, sa posebnom pažnjom na iskorenjivanje besnila i klasične kuge svinja (KKS). Projekat pruža podršku u unapređivanju regionalne i među-granične saradnje, olakšava usklađivanje, koordinaciju iskorenjivanja i kontroliše aktivnosti na regionalnom nivou.

Sastanci, kao deo Projekta više država korisnika, se organizuju u svakoj od zemalja zapadnog Balkana u cilju informisanja učesnika u sistemu o podršci koju Evropska komisija pruža za kontrolu i iskorenjivanje besnila i KKS  kroz regionalno koordinisani pristup.

Pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu, kao direktnog korisnika projekta, sastanku će prisustvovati i ostale državne institucije, veterinarski instituti, lovačka udruženja, javna preduzeća, udruženja farmera, grupe potrošača, nevladine organizacije, kao i novinari zaduženim za ovaj sektor.

Tokom sastanaka razmenjivaće se informacije o aktivnostima i merama koje su IPA Projekti koji rade na regionalnom i nacionalnom nivou preduzeli radi poboljšanja među-granične saradnje i koordinaciji aktivnosti u regionu.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional