OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Završena četvrta kampanja oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila

Završena četvrta kampanja oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila

El. pošta Štampa PDF

Dana 31. maja 2012. godine uspešno je završena četvrta kampanja oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila u Srbiji, proleće 2012.

U periodu od 06.04 do 31.05.2011. godine, iz vazduha je distribuirano 1 610 000 doza vakcina mamaka protiv besnila na teritoriji cele zemlje izuzimajući naseljena mesta, velike saobraćajnice i vodene površine.

Četvrta kampanja oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila, realizovana je u skladu sa strateškim višegodišnjim akcionim planom koji predviđa implementaciju iste u periodu od najmanje 5 do 6 godina, dva puta godišnje, u proleće i jesen, a po modelu koji se u državama članicama Evropske Unije pokazao kao efikasan u iskorenjivanju ove bolesti. Finansijsku podršku za realizaciju ovog projekta pruža EU Delegacija u Republici Srbiji u okviru instrumenta IPA podrške (IPA-InstrumentforPre-AccessionAssistance).

Dugoročni cilj je da se bolest iskoreni u Srbiji i u celom regionu zapadnog Balkana, kao i da se održi status slobodan od besnila.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional