OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Svetski dan borbe protiv besnila (28.septembar 2012.)

Svetski dan borbe protiv besnila (28.septembar 2012.)

El. pošta Štampa PDF

U svetu se 28. septembar obeležava kao Svetski dan borbe protiv besnila (World Rabies Day) sa ciljem da se podigne nivo svesti o ovoj opasnoj bolesti i ukaže na to da se besnilo može sprečiti vakcinacijom životinja.

U Srbiji se ovaj dan takođe obeležava promocijom aktivnosti koje su doprinele da se bolest skoro potpuno iskoreni u celom regionu.

U svetu se 28. septembar obeležava kao Svetski dan borbe protiv besnila (World Rabies Day) sa ciljem da se podigne nivo svesti o ovoj opasnoj bolesti i ukaže na to da se besnilo može sprečiti vakcinacijom životinja.

U Srbiji se ovaj dan takođe obeležava promocijom aktivnosti koje su doprinele da se bolest skoro potpuno iskoreni u celom regionu. Naime, veterinarska služba godinama vrši vakcinaciju pasa i mačaka čime se obezbeđuje zaštita ove populacije od prenošenja virusa sa lisica i drugih divljih životinja, koje su rezervoar virusa. Od 2010. godine, uz finansijsku podršku EU, započeta je nacionalna kampanja potpunog iskroenjivanja besnila, koja je uključila sledeće aktivnosti:

  • Oralnu vakcinaciju lisica (ORV) i drugih divljih mesojeda, distribucijom vakcina iz vazduha;

  • Jačanje laboratorijskih kapaciteta sa ciljem efikasne kontrole, nadzora i monitoringa besnila, a kroz nabavku laboratorijske opreme i edukaciju domaćih stručnjaka u ovlašćenim laboratorijama;

  • Praćenje efikasnosti oralne vakcinacije;

  • Analizu epizootiološke situacije, u toku i nakon svake kampanje ORV;

  • Intezivnu saradnju sa svim zainteresovanim stranama u zemlji i regionu (javno zdravlje, lovci i dr.)

Ovakav pristup je osigurao izuzetne rezultate u prve dve godine realizacije projekta. Naime, broj slučajeva besnila kod divljih životinja u Srbiji smanjen je za skoro 80 odsto u odnosu na 2009. godinu (pre početka sprovođenja aktivnosti), pri čemu je od početka 2012. registrovano samo 13 slučajeva zaraze. Do signifikansntog smanjenja broja slučajeva došlo je i pored toga što je, pored pasivnog, uveden i aktivni nadzor i značajno povećan broj uzoraka koji se ispituju u laboratorijama.

Na teritoriji Srbije, u periodu od 2000. do 2010. godine, godišnje je bilo registrovano u proseku oko 200 slučajeva besnila kod životinja, sprovođenjem aktivnog nadzora. Više od 85 odsto bolesnih životinja jesu divlje životinje, a više od 95 odsto ukupnog broja obolelih životinja su lisice.

Godina 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Broj žarišta 174 146 163 158 93 185 156 208 325 106 46 13

Srbija je prva zemlja u regionu koja od jeseni 2010. godine sprovodi peroralnu vakcinaciju lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila. Do sada su realizovane četiri kampanje vakcinacije koje se sprovode distribucijom mamaka iz aviona, a planirano je da peta kampanja bude sprovedena do kraja novembra ove godine. Cilj vakcinacije divljih životinja je da se potpuno iskoreni besnilo u Srbiji, kao i da se održi status slobodan od bolesti.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional