OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Održana regionalna konferencija o iskorenjivanju bolesti životinja na Zapadnom Balkanu

Održana regionalna konferencija o iskorenjivanju bolesti životinja na Zapadnom Balkanu

El. pošta Štampa PDF

Podrška u kontroli i iskorenjivanju bolesti životinja

             Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, bivša Republika Jugoslavije Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo*

IPA Project više država korisnika - Zapadni Balkan

(EuropeAid/129988/C/SER/MULTI)

     

Beograd, 10. oktobar 2012. Na II Regionalnoj konferenciji održanoj u Beogradu 8. i 9. оktobra 2012. godine u okviru projekta Evropske Unije „Kontrola i iskorenjivanje bolesti životinja na teritoriji Zapadnog Balkana“, istaknut je značaj prekogranične saradnje i koordinisane kontrole i iskorenjivanja bolesti životinja, a upoređeni su i analizirani dosadašnji rezultati postignuti u iskorenjivanju bolesti životinja, naročito besnila i klasične kuge svinja, u celom regionu. Konferenciji su prisustvovali visoki zvaničnici Evropske Komisije, kao i predstavnici Ministarstava poljoprivrede svih zemalja Zapadnog Balkana u kojima se projekat sprovodi.

„Srbija je među prvim zemljama u kojima je pokrenut program iskorenjivanja bolesti životinja, od 2010. godine. Zahvaljujući oralnoj vakcinaciji protiv besnila, koja se sprovodi dva puta godišnje, broj slučajeva besnila smanjen je za 75% u odnosu na 2009. godinu“, rekao je dr. Dejan Krnjaić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dodao: „Koordinisanim pristupom, veterinarskim nadozorom i kontrolnim merama između zemalja suseda, čitav region ima veoma veliku korist, a naš cilj je da se program kontrole i iskorenjivanja bolesti nastavi sve dok Srbija ne postane zemlja slobodna od besnila i klasične kuge svinja. Ideja o sprovođenju ovakvog projekta na području Balkana potekla je još 2007. godine upravo od strane Uprave za vetetinu Republike Srbije na sastanku direktora Uprava u Briselu što je pretočeno u izuzetan operativni regionalni projekat do sada nezabeležen, čiji je cilj potpuno iskorenjivanje važnih zaraznih bolesti životinja“

„Budući da se obe bolesti mogu lako preneti iz jedne zemlje u drugu, Evropska Unija finansira iskorenjivanje bolesti u svim zemljama u regionu. EU je Srbiji do sada za te potrebe odobrila finansijsku podršku od 12,5 miliona evra, a pomoć obuhvata nabavku i distribuciju vakcina, kao i nabavku opreme za nadzor i monitoring bolesti životinja“, istakao je Endru Hedi, savetnik Šefa Delegacije EU u Srbiji, dodajući da: „Predviđena vrednost pomoći za program kontrole i iskorenjivanja bolesti životinja koju EU dodeljuje Srbiji iz IPA fondova do 2015. godine iznosi oko 20 miliona evra. Srbija je u proteklim godinama u oblasti poljoprivrede napravila značajan napredak i EU će nastaviti da pomaže sektoru poljoprivrede.

Projekat podrške kontroli i iskorenjivanju bolesti životinja, posebno besnila i klasične kuge svinja, u zemljama Zapadnog Balkana, koji finansira Evropska unija, ima za cilj da pruži dodatnu podršku za poboljšanje regionalne saradnje, kako bi se olakšalo usklađivanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na kontrolu i iskorenjivanje bolesti na regionalnom nivou. Evropska komisija aktivno podržava planove za pristupanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji, a putem Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) zemljama u procesu pridruživanja pruža finansijsku podršku, koja ima za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta i međugranične saradnje, ekonomski i društveni razvoj, kao i razvoj ruralnog područja.

Projekat se sprovodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu*.

Više informacija na: www.ipawb-csf-rabies.eu

*Ovaj naziv је bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional