OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Informacija o radu veterinarske inspekcije

Informacija o radu veterinarske inspekcije

El. pošta Štampa PDF

Odeljenje veterinarske inspekcije izveštaje o povučenoj i neškodljivo poništenoj hrani životinjskog porekla na teritoriji Republike Srbije (iz 25 okruga) obradilo je zbirno za prva tri kvartala 2012. godine.

Izveštaji koji se odnose na četvrti kvartal 2012. dostavljaju se do 15-tog u mesecu, od strane šefova odseka veterinarske inspekcije sa regionalnog nivoa a objedinjavaju na centralnom nivou u zbirni godišnji izveštaj do 20. januara 2013. godine, za prethodnu godinu.

U pomenutom periodu veterinarska inspekcija  izvršila  je ukupno 30950   kontrola na teritoriji Republike Srbije u objektima pod nadzorom.

Od ovog broja izvršenih službenih kontrola u maloprometu bilo je 9895.

( samousluge, prodavnice mesa, prodavnice delikatesa, kiosci...).

Najčešći uzroci povlačenja hrane životinjskog porekla iz prometa su :  istekao rok trajanja, bez deklaracije, neobeleženo žigom, neadekvatno skladišteno, promenjenih organoleptičkih osobina, mikrobiološki neispravno. Iz razloga nebezbednosti za potrošače iz prometa je povučeno:

-  18.785 kg. mesa

-  10.194 kg. proizvoda od mesa

-  273 l. mleka

-  2716 kg. proizvoda od mleka

-  4444 kg. riba

-  1865 kg. proizvoda od riba

-  86.390  komada  jaja

-  60 kg. meda

-  2180 kg. ostale hrane životinjskog porekla 

U slučaju da se u prometu zateknu namirnice koje nisu zdravstveno ispravne, nalaže  se njihovo povlačenje iz prometa i neškodljivo poništavanje, a protiv subjekta koji je ovakvu namirnicu stavio u promet, pokreće se prekršajni postupak ukoliko se radi o fizičkom licu ili preduzetniku, ili privredni prestup ukoliko se radi o pravnom licu.

U periodu tri kvartala (januar-septembar 2012. godine)  podneto je ukupno 1820 prijava sudu od toga:

-  155 prijava za privredni prestup

-  1657 prekršajne prijave

-  8 krivičnih prijava 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional