OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Održan 3. sastanak Upravnog odbora tvining projekta “Izgradnja kapaciteta u oblasti bezbednosti hrane i dobrobiti životinja”

Održan 3. sastanak Upravnog odbora tvining projekta “Izgradnja kapaciteta u oblasti bezbednosti hrane i dobrobiti životinja”

El. pošta Štampa PDF

Uprava za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, trenutno sprovodi tvining projekat "Izgradnja kapaciteta u oblasti bezbednosti hrane i dobrobiti životinja". Partneri u tvining projektu su nadležni organi Litvanije i Mađarske,koji pružaju pomoć u harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva o bezbednosti hrane i dobrobiti životinja sa standardima Evropske unije.

Ovaj projekat finansiran je od strane EU. Budžet iznosi 2,0 miliona evra. Tvining projekat je započeo 19. marta 2012. godine, a biće završen 19. septembra 2014. godine. Cilj tvining projekta je da se Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pruži pomoć u cilju jačanja njenih kapaciteta da sprovede i nadgleda sprovođenje Zakona o bezbednosti hrane i Zakona o dobrobiti životinja Srbije, koji su već u velikoj meri usklađeni sa zakonodavstvom EU.

Implementacija EU standarda u oblasti bezbednosti hrane i dobrobiti životinja,  ojačaće kapacitete subjekata u poslovanju hranom u Srbiji, njihovu konkurentnost u izvozu prehrambenih proizvoda na tržište EU i ispunjavanje očekivanja potrošača.

Kolege u Upravi za veterinu u Srbiji, u saradnji sa ekspertima iz Litvanije i Mađarske, fokusiraće se na sledeće komponente projekta:

- Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva i sa zahtevima EU i unapređenje regulatornog okvira za sprovođenje zakonodavstva iz oblasti bezbednosti hrane i dobrobiti životinja;

- Jačanje kapaciteta službene kontrole Uprave za veterinu pripremom programa kontrole i monitoringa, standardnih operativnih procedura, smernica, uputstava, kontrolnih lista i odgovarajuće dokumentacije;

- Unapređenje programa za podizanje svesti o bezbednosti hrane i dobrobiti životinja za sve zainteresovane strane; i

- Obuka zaposlenih u Upravi za veterinu u realizaciji i sprovođenju zahteva propisa iz oblasti  bezbednosti hrane i dobrobiti životinja.

Proces implementacije nadgleda Upravni odbor tvining projekta.

U tromesečnim intervalima, ili kada članovi Odbora budu smatrali za potrebno, razmatraju napredak projekta, proveravaju postizanje rezultata i obaveznih rezultata i utvrđuju mere koje treba preduzeti u narednom kvartalu.

Treći sastanak Upravnog odbora održan je 16. januara 2013. godine u Upravi za veterinu Izveštaj o napretku tvining projekta i planirane aktivnosti za naredni izveštajni period razmatrali su: g-din Ivan Sočo, v.d. direktor Uprave za veterinu, g-din Petras Mačiulskis (vođa projekta iz zemlje članice EU), g-din Vaidotas Kiudulas (stalni savetnik na projektu iz zemlje članice EU), g-din Slobodan Šibalić (rukovodilac projekta zemlje domaćina), g-đa Sanja Čelebićanin (stalni savetnik u projektu zemlje domaćina), g-din Andrej Papić (menadžer projekta, Delegacija EU u Srbiji) i gospodin Balint Iles (mlađi vođa projekta iz zemlje članice EU).

Predstavljeni su stepen harmonizacije nacionalnog zakonodavstva o bezbednosti hrane i dobrobiti životinja za zakonskim propisima EU, smernice  za pripremu nacionalnog plana Srbije za unapređenje objekata za proizvodnju hrane i hrane za životinje, smernice za nacionalne monitoringe i kontrolne planove iz oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje, kao i program podizanja svesti u oblasti bezbednosti hrane i dobrobiti životinja.

Zaključeno je da se sve dosadašnje aktivnosti sprovode u skladu sa planiranim vremenskim okvirom projekta i da je u 3. kvartalu unapređen način komunikacije i obim angažovanja stručnjaka iz partnerskih zemalja, što je dalo posebne efekte u sadržaju i rezultatima zajedničkog rada.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional