OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Održan sastanak sa naučnim i specijalističkim institutima u Upravi za veterinu

Održan sastanak sa naučnim i specijalističkim institutima u Upravi za veterinu

El. pošta Štampa PDF

Dana 23. januara 2013.  godine, na inicijativu v.d. direktora Uprave za veterinu mr Ivana Soče, održan je sastanak predstavnika Uprave za veterinu i predstavnika veterinarskih naučnih i specijalističkih instituta. Predstavnici instituta su izrazili veliko zadovoljstvo, pošto je to prvi sastanak, koji je sazvan od strane direktora Uprave za veterinu, još od 2008. godine i tom prilikom su istakli da sa ovakvom praksom treba nastaviti dalje i intenzivirati razgovore na ovom nivou o aktuelnim temama u veterini.

Dnevni red sastanka:

1. Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2013. godinu i obaveze svih učesnika u veterinarskoj delatnosti vezane za sprovođenje istog.

2. Obaveze naučnih veterinarskih instituta i specijalističkih veterinarskih instituta, koordinacija sa svim veterinarskim stanicama, usaglašavanje dokumentacije, uputa i izveštaja kao i fakturnih izveštaja kako bi se uspostavilo efikasnije praćenje utroška budžetskih sredstava za poverene poslove od javnog interesa.

3. Konkurs i poveravanje poslova programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2013-2015 godina.

Između ostalog, mr Ivan Sočo je istakao da će, kao što je izjavio na sastanku sa predstavnicima veterinarskih stanica i službi, koji je održan prošlog meseca na Fakultetu veterinarske medicine, nastaviti sa praksom redovnih sastanaka sa predstavnicima svih nivoa veterinarskih službi, a  u cilju što efikasnijeg rešavanja nagomilanih problema u veterini, posebno polazeći od činjenice da ova vrsta sastanaka u Republici Srbiji nije održana poslednjih 20 godina gde su se na jednom mestu okupili svi predstavnici veterinarske službe i  gde su imali prilike da iznesu svoje probleme i viđenje unapređenja rada veterinara.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional