OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Poništen konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja

Poništen konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja

El. pošta Štampa PDF

Na osnovu člana 53. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05, 30/10 i 93/12), Ministar polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, doneo je odluku o poništavanju konkursa za ustupanje poslova iz  Programa mera za period 2013-2015. godine. Odluka je objavlјena u „Službenom glasniku RS”, broj 93/13 od 25.10.2013. godine:

"Poništava se konkurs zaustupanje poslova iz  Programa mera za period 2013-2015. godina koji je raspisalo Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavlјen u „Službenom glasniku RS”, broj 56/13 od 28. juna 2013. godine, zbog nastupanja okolnosti koje onemogućavaju da se poslovi iz Programa mera ustupe za ceo period za koji je konkurs raspisan".

Konkurs se poništava nakon širih konsultacija sa Veterinarskom komorom Srbije i analizom postupka sprovođenja, kao i predloga Odluke o ustupanju poslova iz Programa mera koju je Komisija dostavila 27.09.2013. godine. Naime, zbog neblagovremene pripreme predloga Odluke koju je sačinila Komisija za ustupanje poslova iz Programa mera kao i neodrživosti sačinjenog predloga kojim je odbijen zahtev 112 veterinarskih stanica/klinika a 33 opštine nisu obuhvaćene Odlukom, opšte prihvaćen stav veterinarske službe bio je da konkurs treba poništiti i hitno ući u proceduru raspisivanja novog konkursa.

Uprava za veterinu započela je postupak raspisivanja novog konkursa u konsultacijama sa Veterinarskom komorom Srbije koja je dostavila predlog kriteriijuma i predstavnika VKS u komisiji za podelu terena. Planira se da se čitav postupak okonča do kraja 2013. godine kada bi bili potpisani ugovori sa veterinarskim stanicama.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional