OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima UPRAVA ZA VETERINU SPROVODI AKTIVNOSTI ČIŠĆENJA I DEZINFEKCIJE GAZDINSTAVA I OBJEKATA ZA DRŽANJE ŽIVOTINJA NA PODRUČJU OBRENOVCA

UPRAVA ZA VETERINU SPROVODI AKTIVNOSTI ČIŠĆENJA I DEZINFEKCIJE GAZDINSTAVA I OBJEKATA ZA DRŽANJE ŽIVOTINJA NA PODRUČJU OBRENOVCA

El. pošta Štampa PDF

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u koordinaciji sa drugim organima i službama, u toku vikenda je izvršila analizu stanja u naseljenim mestima opštine Obrenovac koja su pogođena poplavama i pripremila plan sprovođenja dezinfekcije. Opštinski štab dao je saglasnost da se sprovođenje dezinfekcije započne bez odlaganja.

Specijalizovane ekipe veterinarskih organizacija sa područja Beograda (Veterinarska ustanova Beograd i Naučni institut za veterinarstvo Srbije), uz podršku Veterinarskog specijalističkog instituta Niš i Veterinarskog specijalističkog instituta Požarevac, započele su dezinfekciju objekata za smeštaj životinja, dvorišta i domaćinstava 26.05.2014. godine u sledećim naseljenim mestima koji su pogođeni poplavama, a u kojima su se stekli odgovarajući uslovi:

  • Brović,
  • Piroman,
  • Veliko polje,
  • Malo polje (deo),
  • Draževac i
  • Konatice

Od 27.05.2014. godine, uz podršku dodatnih ekipa Veterinarskog specijalističkog instituta Zrenjanin i Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo, nastaviće se sa dezinfekcijom u naseljenim mestima: Zvečka, Urovci, Krtinska, Zabrežje, Poljane, Konatice, Gola bara, Skela i Progar (deo).

Mole se vlasnici životinja da izvrše mehaničko čišćenje objekata i površina i odlaganje đubreta, mulja i drugih nečistoća na odgovarajuće mesto u dvorištu kako bi dezinfekcija bila efikasna i efektivna. Ukoliko postoje leševi životinja i drugi sporedni proizvodi životinjskog porekla, Veterinarska ustanova Veterina Beograd će u saradnji sa veterinarskom inspekcijom izvršiti njihovo skupljanje i neškodljivo uklanjanje.

U naseljenom mestu Zvečka, od 21.05.2014. godine započeto je spašavanje životinja, a uz pomoć koja je stigla iz inostranstva, postavljena je mobilna klinika i prihvatilište za zbrinjavanje životinja u okviru VS Dr. Kostić. Gradjanima se pruža besplatna usluga lečenja i daje se besplatno hrana, kako bi se obezbedila dobrobit životinja. Ovaj vid pomoći putem donacije biće na raspolaganju još nekoliko dana, dok se ne uspostave redovne aktivnosti u veterinarskim stanicama, pa se gradjani mogu obratiti na telefon 0642275458.

Od 26.05.2014. godine, Veterinarska stanica Obrenovac započela je sa radom i pruža redovne usluge građanima kako u Obrenovu tako i u svojim ambulantama. Građani mogu zatražiti sve usluge putem telefona 8720821.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional