OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima ZAVRŠENA JE OSMA UZASTOPNA KAMPANJA ORALNE VAKCINACIJE LISICA I DRUGIH DIVLJIH MESOJEDA PROTIV BESNILA U SRBIJI

ZAVRŠENA JE OSMA UZASTOPNA KAMPANJA ORALNE VAKCINACIJE LISICA I DRUGIH DIVLJIH MESOJEDA PROTIV BESNILA U SRBIJI

Osma kampanja oralne vakcinacije lisica i drugih divlјih mesojeda protiv besnila realizovana je u skladu sa strateškim višegodišnjim akcionim planom koji predviđa distribuciju vakcina dva puta godišnje - u proleće i u jesen, po modelu koji se u državama članicama Evropske Unije pokazao kao efikasan u iskorenjivanju ove bolesti. Finansijsku podršku za realizaciju ovog projekta pružila je delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru instrumenta IPA podrške.

U periodu od 18.05.2014. do 18.06.2014. godine iz vazduha je distribuirano 1.619.000 mamaka sa vakcinom protiv besnila na teritoriji cele zemlјe, izuzimajući naselјena mesta, velike saobraćajnice i vodene površine, i uz posebnu opreznost u poplavlјenom području.

Zahvalјujući efikasnom sprovođenju programa iskorenjivanja besnila, koji se bazira na kontinuiranoj vakcinaciji pasa i mačaka, kao i oralnoj vakcinaciji divlјih mesojeda, bolest se progresivno iskorenjuje,i dostigla je najnižu istorijsku učestalostod 5 slučajeva kod divlјih životinja u 2013.i samo jednog slučaja u prvih šest meseci 2014. godine.

Kod domaćih životinja  besnilo je praktično suzbijeno ali je za iskorenjivanjeove bolestipotrebno još nekoliko godina sprovođenja oralne vakcinacije na širem području Balkana.

Cilј Uprave za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine je da se bolest iskoreni kako u Srbiji, tako i u celom regionu zapadnog Balkana, i da se time stekne i održi status zemlјe slobodne od besnila.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional