OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima ZAVRŠENA SERIJA RADIONICA POSVEĆENIH NAČINU I POSTUPCIMA PRAĆENJA KRETANJA GOVEDA

ZAVRŠENA SERIJA RADIONICA POSVEĆENIH NAČINU I POSTUPCIMA PRAĆENJA KRETANJA GOVEDA

El. pošta Štampa PDF

U saradnji sa Veterinarskom Komorom Srbije (VKS) i veterinarskim institutima, održano je više radionica na kojima je učestvovalo preko 400 predstavnika terenske veterinarske službe i veterinarske inspekcije i to u sledećim gradovima:

1.       Niš (Nišavski, Pčinjski, Pirotski, Jablanički i Toplički okrug)

2.       Kralјevo (Moravički, Raški, Zlatiborski i Rasinski okrug)

3.       Valјevo (Kolubarski i Mačvanski okrug)

4.       Novi Sad (Severnobački, Južnobački, Zapadnobački okrug)

5.       Pančevo (Grad Beograd, Južnobanatski, Srednjebanatski i Severnobanatski okrug)

6.       Jagodina (Pomoravski i Šumadijski okrug)

7.       Požarevac (Braničevski i Podunavski okrug)

8.       Sremska Mitrovica (Sremski okrug)

9.       Beograd (u prostorijama VKS za Zaječarski i Borski okrug)

Svrha održavanja radionica bio je nastavak kontinuirane obuke ovlašćenih obeleživača i pojašnjenje postupaka prilikom praćenja kretanja goveda, kako bi se propisi o obeležavanju i sledlјivosti što efikasnije sprovodili, pri čemu su cilјevi bili sledeći:

1.    ostvarivanja potpune sledlјivosti u proizvodnji i prometu goveda i proizvoda goveđeg porekla, uvažavajući princip "od štale do trpeze";

2.    puna kontrola zdravstvenog statusa zemlјe i obezbeđivanje preduslova za adekvatnu kontrolu zaraznih bolesti goveda;

3.    sprečavanja nepropisnog uklanjanja leševa goveda;

4.    suzbijanja nelegalnog prometa goveda;

5.    suzbijanja nelegalne trgovine goveđim mesom i dr.

Na radionicama su prezentovani i pojašnjeni postupci nadležnih veterinara i ovlašćenih obeleživača u okviru sistema obeležavanja i praćenja kretanja životinja (sa gazdinstava, otkupnih mesta, izvoznih farmi, stočnih pijaca, kao i prilikom uginuća, prinudnih klanja, gubitaka, krađe  i slično…). Posebna pažnja posvećena je načinima vođenja dokumentacije i popunjavanju obrazaca („Prijava događaja“ i „Potvrda o praćenju kretanja životinja“).

U otvorenim diskusijama analizirani su zakonski okvir i razloge koji su doveli do donošenja novog Uputstva o načinu i postupcima praćenja kretanja životinja, i prikazani su podataci iz Centralne baze koji ukazuju na neophodnost unapređenja sistema praćenja kretanja goveda. Posebna pažnja posvećena je simualciji mogućih slučajeva u praksi i analizi različitih tumačenja i razumevanja odredbi Zakona o veterinarstvu i Pravilnika o obeležavanju i registraciji goveda.

Konstatovano je da je nakon inicijalnih problema koji su se pojavili na terenu usled nerazumevanja propisanih postupaka, a zahvalјujući nizu održanih radionica, došlo do znatno bolјe primene Uputstva, sa cilјem da se do početka oktobra sve odredbe primenjuju u potpunosti. Prvi rezultati i efekti ovih mera (broj ažurnih kretanja, pravilno uklonjenih uginulih životinja, registrovanih trgovaca stokom, i sl.) će se sumirati početkom septembra.

Kao rezultat održanih radionica, Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Uprava za veterinu će nakon usvajanja novog seta pravilnika o obeležavanju životinja koji su pripremlјeni uz učešće svih zainteresovanih strana u toku 2013. godine, pristupiti izradi novih upustava i procedura i obaviti seriju obuka i radionica za sve ovlašćene obeleživače.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional