OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima ZAVRŠENA DESETA KAMPANJA ORALNE VAKCINACIJE LISICA I DRUGIH DIVLJIH MESOJEDA PROTIV BESNILA

ZAVRŠENA DESETA KAMPANJA ORALNE VAKCINACIJE LISICA I DRUGIH DIVLJIH MESOJEDA PROTIV BESNILA

El. pošta Štampa PDF

Dana 15. maja 2015. godine uspešno je završena deseta kampanja oralne vakcinacije lisicai drugih divlјih mesojeda protiv besnila u Srbiji, proleće 2015.

U periodu od 18.04. do 15.05.2015. godine iz vazduha je distribuirano 1,619,000 mamaka sa vakcinom protiv besnila na teritoriji cele zemlјe, izuzimajući naselјena mesta, velike saobraćajnice i vodene površine.

Deseta kampanja oralne vakcinacije lisica i drugih divlјih mesojeda protiv besnilarealizovana je u skladu sa strateškim višegodišnjim akcionim planom koji predviđa distribuciju vakcina dva puta godišnje -u proleće i u jesen, a po modelu koji se u državama članicama Evropske Unije pokazao kao efikasan u iskorenjivanju ove bolesti.

Realizaciju programa iskorenjivanja besnila sprovodi Uprava za veterinu u saradnji i uz finansijsku podršku EU Delegacijeu Republici Srbiji, au okviru instrumenta IPA podrške (IPA-InstrumentforPre-AccessionAssistance).

Dugogodišnji cilј Uprave za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine je da se bolest iskoreni kako u Srbiji, tako i u celom regionu zapadnog Balkana, i da se time stekne i održi status zemlјe slobodne od besnila.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional