OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima USPOSTAVLJEN PROMET IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE CRNE GORE

USPOSTAVLJEN PROMET IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE CRNE GORE

Dana 11.08.2016.godine, nakon intenzivnog zajedničkog rada Uprave za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Ministarstva polјoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore usaglašeni su sertifikati i dodatne garancije koje prate pošilјke goveda za priplod i tov, goveda za klanje, mesa goveda, proizvoda od mesa goveda,  kao i obrađenih koža prilikom izvoza u Crnu Goru odnosno uvoza u Republiku Srbiju.

Ovime je omogućena slobodna i nesmetana trgovina životinjama i proizvodima životinjskog porekla između Republike Srbije i Republike Crne Gore.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional