OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS" broj 79/05, 81/05-ispr., 83/05-ispr., 64/07, 67/07 ispr., 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i  dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-5101/2018 od 31.05.2018. godine,  oglašava

                    JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA


I     Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26, Beograd,
Uprava za veterinu, Omladinskih brigada br. 1, Novi Beograd i
Uprava za zaštitu bilja, Omladinskih brigada br. 1, Novi Beograd

II    Radna  mesta koja se popunjavaju:
 
    1. Radno mesto poljoprivredni inspektor za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi i stočarstvu, na području okružne područne jedinice u Zlatiborskom upravnom okrugu sa sedištem u Sjenici, u zvanju savetnik, Grupa poljoprivredne inspekcije za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi i stočarstvo, Odeljenje poljoprivredne inspekcije za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi, organsku proizvodnju i stočarstvo, Sektor poljoprivredne inspekcije, 1 izvršilac. 
    Opis posla: Vrši inspekcijski nadzor opštih i pojedinačnih akata, evidencija i druge poslovne dokumentacije, poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, predmeta i roba, utvrđuje minimalno tehničke uslove i kontroliše proces proizvodnje za obavljanje proizvodnje stoke, kvalitetne priplodne stoke, semena za osemenjavanje stoke i hrane za životinje propisanog kvaliteta; kontroliše priznavanje i uvođenje novostvorenih rasa i hibrida stoke, pčela, riba i inkubatorsku proizvodnju živine; kontroliše korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi i stočarstvu; vrši akcijski monitoring sa uzorkovanjem i preduzima mere i radnje kojima sprečava nezakoniti rad izricanjem upravnih i kaznenih mera; sačinjava izveštaje o ishodu izvršenih kontrola, mesečne, kvartalne i godišnje  izveštaje o radu  i preduzetim  merama; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
    Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama (dipl. inženjer poljoprivrede, master inženjer poljoprivrede, specijalista inženjer poljoprivrede, specijalista struk. inženjer poljoprivrede) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.
    Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:  poznavanje Zakona o stočarstvu, Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakona o organskoj proizvodnji, Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede i Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće se  usmeno; poznavanje propisa koji regulišu sistem državne uprave proveravaće se usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se usmeno.
Mesto rada: Sjenica, ul. Kralja Petra Prvog br. 1

2. Radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, Grupa veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, Odsek veterinarske inspekcije Beograd, sa mestom rada u Beogradu, Odeljenje veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu, 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinja i nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje; vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavljanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta RS radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
    Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.
           Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji regulišu oblast veterinarske delatnosti i javnog veterinarskog zdravlja, bezbednosti hrane i zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja proveravaće se usmeno; poznavanje propisa koji regulišu oblast inspekcijskog nadzora proveravaće se usmeno; poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće se usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se  usmeno.
Mesto rada: Beograd, Velisava Vulovića br. 1a

3. Radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi u proizvodnji i prometu, Odsek veterinarske inspekcije Jagodina, sa mestom rada u Jagodini, Odeljenje veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu, 1 izvršilac.
          Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošiljaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
           Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.
           Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji regulišu oblast veterinarske delatnosti i javnog veterinarskog zdravlja, bezbednosti hrane i zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja proveravaće se usmeno; poznavanje propisa koji regulišu oblast inspekcijskog nadzora proveravaće se usmeno; poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće se usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se  usmeno.
Mesto rada: Jagodina, ul. Knjeginje Milice br. 80A

4. Radno mesto veterinarski inspektor za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, Odsek veterinarske inspekcije Kikinda, sa mestom rada u Kikindi, Odeljenje veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu, 1 izvršilac,
          Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošiljaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
           Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.
           Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji regulišu oblast veterinarske delatnosti i javnog veterinarskog zdravlja, bezbednosti hrane i zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja proveravaće se usmeno; poznavanje propisa koji regulišu oblast inspekcijskog nadzora proveravaće se usmeno; poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće se usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se  usmeno.
Mesto rada: Kikinda, ul. Trg srpskih doborovoljaca br. 11

5. Radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, Odsek veterinarske inspekcije Kikinda, sa mestom rada u Senti, Odeljenje veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu, 1 izvršilac,
Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinja i nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje; vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavljanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta RS radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
    Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.
           Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji regulišu oblast veterinarske delatnosti i javnog veterinarskog zdravlja, bezbednosti hrane i zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja proveravaće se usmeno; poznavanje propisa koji regulišu oblast inspekcijskog nadzora proveravaće se usmeno; poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće se usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se  usmeno.
Mesto rada: Senta, ul. Glavni trg br. 1

6. Radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, Odsek fitosanitarne inspekcije Novi Sad, sa mestom rada u Novom Sadu, Odeljenje fitosanitarne inspekcije u Upravi za zaštitu bilja, 1 izvršilac,
Opis poslova: Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
    Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.
             Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: - poznavanje Zakona o zdravlju bilja, Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, Zakona o genetički modifikovanim organizmima, Zakona o semenu, Zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja, Zakona o bezbednosti hrane, Zakon o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće se usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se usmeno.
Mesto rada: Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina,  br. 10

7. Radno mesto fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, Odsek fitosanitarne inspekcije Novi Sad, sa mestom rada u Kikindi, Odeljenje fitosanitarne inspekcije u Upravi za zaštitu bilja, 1 izvršilac,
Opis poslova: Vrši kontrole koje se odnose na: prisustvo štetnih organizama u zemljištu i bilju, prisustvo GMO u proizvodnji i prometu;  promet i primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kao i proizvodnju, doradu, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;izdaje biljne pasoše i fitosertifikate; vrši službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu oblast opšteg upravnog postupka, oblast zaštite bilja, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala i GMO; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
    Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.
     Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o zdravlju bilja, Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, Zakona o genetički modifikovanim organizmima, Zakona o semenu, Zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja, Zakona o bezbednosti hrane, Zakon o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće se usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se usmeno.
Mesto rada: Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 11

8. Radno mesto granični fitosanitarni inspektor, u zvanju savetnik, Odsek granične fitosanitarne inspekcije Preševo, Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije u Upravi za zaštitu bilja, 1 izvršilac,
    Opis poslova: Vrši kontrolu u prometu preko državne granice: pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, sortnosti i kvaliteta semena i sadnog materijala, prisustva genetski modifikovanih organizama; vrši kontrolu bezbednosti hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla u prometu preko državne granice; vrši kontrolu nivoa radioaktivne kontaminacije određenih pošiljaka u prometu preko državne granice; pregleda dokumentaciju, vrši fizički pregled pošiljaka i sačinjava zapisnik o izvršenom pregledu;  vrši uzorkovanje i davanje naloga za laboratorijsko ispitivanje biljaka, biljnih proizvoda, sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, semena i sadnog materijala, i hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla na nivou primarne proizvodnje; donosi rešenje o dozvoli stavljanja u promet ili rešenje o zabrani uvoza ili rešenje o nalaganju mera; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu i krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
    Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili odsek prehrambena tehnologija ili iz naučne oblasti menadžment i biznis – odsek agroekonomija ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.
           Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o zdravlju bilja, Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, Zakona o genetički modifikovanim organizmima, Zakona o semenu, Zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja, Zakona o bezbednosti hrane, Zakon o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće se usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije  proveravaće se usmeno.
Mesto rada:  Granični prelaz Preševo, 17527 Preševo

III Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd,  sa naznakom: „Za javni konkurs“. Lična dostava prijava moguća je na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na adresi Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

IV Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Svetlana Trpković, telefon 011 3621-958.

VI  Opšti uslovi za zaposlenje na svim radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

VII  Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs za navedena radna mesta:

-prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
-izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; 
-uverenje o državljanstvu;
- izvod iz matične knjige rođenih;
-diploma kojom se potvrđuje stručna sprema;
-dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima;
-dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). 

Napomena:
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.
Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat  činiti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs, u delu Konkursi. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

VIII Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:
 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se u prostorijama „Palate Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina 22-26, Beograd, u prostorijama Uprave za veterinu, Omladinskih brigada br. 1, Novi Beograd i u prostorijama Uprave za zaštitu bilja, Omladinskih brigada br. 1, počev od 27.08.2018. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni elektronskom poštom ili putem telegrama ili telefonskim putem, na kontakte koje su naveli u prijavi.

Napomene:

Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci.  Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.
Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave, biće odbačene.
Ovaj oglas objavljuje se na oglasnoj tabli i  web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs, web stranici Uprave za veterinu, web stranici Uprave za zaštitu bilja, web stranici Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, gde se može pogledati opis poslova radnog mesta,  na portalu e-uprave, i na web stranici  i u periodičnom izdanju  oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional