OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima VANREDNI INSPEKCIJSKI NADZOR U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU NA IBARSKOJ MAGISTRALI

VANREDNI INSPEKCIJSKI NADZOR U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU NA IBARSKOJ MAGISTRALI

Veterinarska inspekcija je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sprovela vanredni inspekcijski nadzoru ugostitelјskom objektu "Kod Brace" na Ibarskoj magistralii u skladu sa ovlašćenjima, naložila povlačenje iz prometa i neškodlјivo uklanjanje celokupne zatečene količine hrane životinjskog porekla.

Tokom sprovedenog vanrednog inspekcijskog nadzora, utvrđeno je da se u hladnjači ovog ugostitelјskog objekta nalazi velika količina hrane životinjskog porekla izmenjenih senzornih osobina, kao i hrane životinjskog porekla bez dokumentacije o poreklu, odnosno isprava o nabavci.

 Sam deo objekta u kojem se priprema, odnosno skladišti hrana životinjskog porekla, je zatečen u jako lošem stanju, neodržavan i prlјav, kao i oprema koja se koristi za pripremu hrane.

U objektu su izrađivani i poluproizvodi od mesa, za šta objekat ne poseduje odobrenje nadležnog organa.

Sve naređene mere su i izvršene tokom jučerašnjeg dana, predajom nebezbedne hrane u količini od 12.500 kilograma (12,5 tona) na dalјe postupanje - propisno uništenje.

 Informacija o utvrđenim nepravilnostima je prosleđena sanitarnoj, turističkoj i tržišnoj inspekciji, radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Protiv odgovornog lica će, u skladu sa ovlašćenjima, biti podneta prijava Tužilaštvu.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional