OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Program seminara

El. pošta Štampa PDF

PROGRAM SEMINARA:

Dan 1 : Sreda 23 Mart 2011

10:30

Registracija učesnika - Kafa dobrodošlice

 

11:00

Otvaranje seminara, pozdravna reč -
Dr Zoran Mićović, Direktor Uprave za veterinu

 
11:15

Strategija kontrole i iskorenjivanja besnila u Srbiji
Mr Budimir Plavšić, Uprava za veterinu, Nacionalni koordinator projekta

11:45

Prezentacija oralne vakcine protiv besnila ''Lysvulpen'' Bioveta R.Češka, Mr Marek Vistavel, Bioveta

12:15

Bezbednosti soja vakcinalnog virusa u vakcini ''Lysvulpen'' i testiranja na primatima Dr. Vladimír Vrzal, Bioveta

12:30

Diskusija, pitanja i odgovori

 
12:45

Pauza za ručak

 
14:00

Najnovija saznanja o patogenezi i kliničkoj slici besnila, dijagnostičke i terapijske procedure kod obolelih od besnila Prof. dr Dušan Lalošević (Pasterov zavod Novi Sad)

14:30

Genetika virusa besnila i rezidualna patogenost oralne vakcine protiv besnila (SAD Bern), postupci sa licima izloženim vakcini i upravljanje rizikom Dr sci. med. Srđan Stankov (Pasterov zavod Novi Sad)

 
15:00

Epidemiologija i epizootiologija besnila u svetu i kod nas Mr sc. med. Nenad Vranješ (Pasterov zavod Novi Sad)

15:30

Pauza za kafu

 
16:00

Epidemiologija, eradikacija i kontrola besnila u EU – primer Slovenije, Dr Peter Hostnik

16:30

Dijagnostika besnila i monitoringa oralne vakcinacije
Dipl.vet. Vesna Milićević, NIVS Beograd

16:50

Oralna vakcinacija lisica u Srbiji – kampanja jesen 2011
Dipl.vet. Katarina Tošić, DVM "Opera Skarl" TA Projekt

17:20

Diskusija

 
18:00

Koktel

 
 

Dan 2: Četvrtak 24. mart 2011.

 
09:15

Edukacija i komunikacija oralne vakcinacije na regionalnom i lokalnom novou – planiranje aktivnosti po epizootiološkim područjima, stručna grupa, Mr Budimir Plavšić, Uprava za veterinu

 
09:45

Prezentacija veb-sajta (website) projekta
Dipl.vet. Katarina Tošić, DVM "Opera Scarl" TA Projekt

 
10:00

Rad u grupama / Epidemiološkim područjima
Planiranje edukacija i komunikacije na lokalnom i regionalnom nivou (epizootiološka područja)

 
10:45

Pauza za kafu

 
11:00

Prezentovanje plana aktivnosti - Epizootiološko područje VSI Zrenjanin, Predstavnik VSI Zrenjanin

 
11:15

Prezentovanje plana aktivnosti - Epizootiološko područje VSI Subotica, Predstavnik VSI Subotica

 
11:30

Prezentovanje plana aktivnosti - Epizootiološko područje VSI Sombor, Predstavnik VSI Sombor

 
11:45

Prezentovanje plana aktivnosti - Epizootiološko područje NVI Novi Sad, Predstavnik NVI Novi Sad

 
12:00

Prezentovanje plana aktivnosti - Epizootiološko područje VSI Pančevo, Predstavnik VSI Pančevo

 
12:15

Prezentovanje plana aktivnosti - Epizootiološko područje NIVS Beograd, Predstavnik NIVS Beograd

 
12:30

Prezentovanje plana aktivnosti - Epizootiološko područje VSI Šabac, Predstavnik VSI Šabac

 
12:45

Prezentovanje plana aktivnosti - Epizootiološko područje VSI Jagodina, Predstavnik VSI Jagodina

 
13:00

Prezentovanje plana aktivnosti - Epizootiološko područje VSI Požarevac, Predstavnik VSI Požarevac

 
13:15

Prezentovanje plana aktivnosti - Epizootiološko područje VSI Zaječar, Predstavnik VSI Zaječar

 
13:30

Prezentovanje plana aktivnosti - Epizootiološko područje VSI Niš, Predstavnik VSI Niš

 
13:45

Prezentovanje plana aktivnosti - Epizootiološko područje VSI Kraljevo, Predstavnik VSI Kraljevo

 
14:00

Pauza za ručak

 
15:00

Zaključak i okvirni plan aktivnosti pre početka prolećne vakcinacije u 2011. godini, podela odgovornosti, Mr Budimir Plavšić, Uprava za veterinu

 
15:30

Diskusija

 
16:30

Zatvaranje edukativnog seminara - Kafa/čaj

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional