PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima SASTANAK V.D. DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU I ATAŠEA U AMBASADI AUSTRIJE U BEOGRADU

SASTANAK V.D. DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU I ATAŠEA U AMBASADI AUSTRIJE U BEOGRADU

Dana 4. februara 2020. godine v.d. direktora Uprave za veterinu dr Emina Milakara sastala se sa Atašeom Saveznog Ministarstva održivosti i turizma pri Austrijskoj Ambasadi u Beogradu dr Kristijanom Bravencom.

Sastanku su prisustvovali i Saša Ostojić, rukovdilac Centra za krizno planiranje i upravljanje naričito opasnim zaraznim bolestima u Upravi za veterinu i Svetlana Bejatović-Kasagić, saradnica Atašea.

Teme sastanka bile su trenutna situacija u vezi Afričke kuge svinja i Tvining projekat za Afričku kugu svinja.

Predstavnici Uprave za veterinu upoznali su predstavnike Ambasade sa trenutnom epizootiološkom situacijom u Republici Srbiji i merama koje se sprovode.

Zbog globalnog širenja Afričke kuge svinja Ataše je izrazio zabrinutost za ceo region i pohvalio mere koje je Republika Srbija preduzela, kako u avgustu kada je u Republici Srbiji bolest bila prisutna kod populacije domaćih svinja tako i mere koje se sprovode kada je bolest prisutna u populaciji divljih svinja.  

Dr Bravenc je dr Milakari preneo je pozdrave dr Ulriha Hercoga, Šefa veterinarske službe Austrije kao i želje za nastavak uspešne saradnje kao i podršku u nastavku sprovođenja mera kada je u pitanju Afrička kuga svinja.

Poslednje ažurirano ponedeljak, 30 mart 2020 08:39  
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional