OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna ZAKONSKI PROPISI

ZAKONSKI PROPISI

 
   
PRAVILNICI  

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije goveda, "Sl. glasnik RS", br. 102/14

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije pasa i mačaka, "Sl. glasnik RS", br. 23/12

Novi pasoš za kućne ljubimce

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije ovaca i koza, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije ovaca i koza, "Sl. glasnik RS", br. 6/11

 

Pravilnik o izmenama pravilnika o načinu obeležavanja i registracije ovaca i koza, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije ovaca i koza, "Sl. glasnik RS", br. 57/11

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije svinja, "Sl. glasnik RS", br. 94/10

 

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije kopitara, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije kopitara, "Sl. glasnik RS", br. 72/10

 

Pravilnik o načinu obeležavanja pčelinjih društava i registraciji pčelinjaka, "Sl. glasnik RS", br. 54/10

   
ODLUKE  
Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja, "Sl. glasnik RS", br. 115/14
Odluka o visini naknade za obeležavanje i evidenciju životinja, "Sl. glasnik RS", br. 113/13
   
UREDBE  

Uredba o visini naknade za izdavanje i produživanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja, "Sl. glasnik RS", br. 113/13

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional