Штампа

Ha 82. Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину и Делегација ЕУ у Србији, одржали су конференцију за новинаре посвећену представљању првих резултата  пројекта „Изградња капацитета за развој националног компензационог фонда за сузбијање заразних болести животиња и друге услуге“, који финансира ЕУ.

На конференцији за новинаре, државни секретар у Министарству пољопривреде господин Жељко Радошевић је истакао да Република Србија  има изграђен механизам надокнаде штета за одређене заразне болести животиња. Неопходно је међутим,  да Република Србија, уважавајући најбољу праксу у другим земљама Европе, унапреди сопствени модел, како би се на одржив начин обезбедио адекватан ниво дугогодишње подршке сточарству. Како је нагласио г. Радошевић, основни циљ формирања Националног компензационог фонда је узајамна подршка, сарадња и подељена финансијска одговорност између Владе Републике Србије и свих заинтересованих страна, узгајивача, прехрамбене индустрије, банкарског сектора и сл. у случају избијања заразне болести.

Са овим се сагласио и  г.  Оскар Бенедикт, заменик шефа Делегације ЕУ у Србији, додајући да да ЕУ даје  висок приоритет превенцији и контроли болести животиња путем дефинисања заједничког законодавства у овој области. Г. Бенедикт је нагласио  да у  ЕУ такође велику пажњу придају одговорности и подели трошкова у смислу да државни органи, индустрије и одгајивачи морају показати своју одговорност преузимањем  дужности у процесу производње меса.

Након конференције, одржан је радни састанак са представницима заинтересованих страна (произвођачима и њиховим удружењима, осигуравајућим друштвима и представницима државних служби заинтересованих за успостављање рада овог фонда).

На радном састанку, ВД директор Управе за ветерину др. Дејан Бугарски и вођа тима експерата, др. Мирзет Сабировић, су образложили рад пројекта на концепту компензационог фонда и отворили су дискусију о представљеним првим прелиминарним резултатима рада који се у суштини могу поделити постојање два основна законска приступа – буџетски и ван буџетски,  са укупно пет потенцијалних предлога модела који се односе на поделу трошкова и акумулирање средстава у фонду.

Присутни представници заинтересованих страна показали су висок степен разумевања за потребу да се успостави компензациони фонд за надокнаду штета од заразних болести у Србији. Изражавајући нарочито задовољство чињеницом да би фонд имао кумулативни карактер и да би у свим важним одлукама о наменама фонда могли да учествују и произвођачи директно.

Закључено је да ће се о предложеним моделима, као и новим опцијама које буду проистекле из будућих дијалога са заинтересованим странама, разговарати у наредним месецима, како би се до краја године припремила стратегија развоја компензационог фонда, предлози за правни оквир и оперативне процедуре, у сарадњи са произвођачима и другим заинтересованим странама.

Тагови: Управа Догађаји Здравствена заштита Епизоотиологија

 
Go Back