ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


Обавештавамо вас да почев од 18.05.2020. године подношења захтева Управи за ветерину ће се вршити путем поште или подношењем захтева на писарници Управа за заједничке послове републичких органа,Влада Републике Србије, Омладинских бригада бр.1 Нови Београд, електронско подношење захтева престаје на основу престанка важења вандредног стања у Републици Србији.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Ел. пошта Штампа ПДФ

Захваљујући активном надзору на болест плавог језика који спроводи ветеринарска служба Србије, сумњиви случајеви болести плавог језика идентификовани су у суботу 30.08.2014. године код оваца и говеда. Епизоотилошки увиђај и узорковање, уз надзор надлежне инспекције, извршио је Ветеринарски специјалистички институт Ниш из Ниша, који је дана 1.9.2014. године доставио узорке пореклом од говеда из Сијаринске Бање и оваца из Медвеђе, Научном институту за ветеринарство Србије у Београду (Национална референтна лабораторија за болест плавог језика у Србији) ради испитивања на ову болест.

Наредног дана, извршена су серолошка и вирусолошка испитивања и достављени резултати који потврђују присуство вируса болести плавог језика (серотип 4) у достављеним узорцима пореклом од оваца из Медвеђе, применом ЕЛИСА и реал-тиме ПЦР методе. Узорци су послати на потврдна испитивања у референтну лабораторију ЕУ, како је предвиђено прописима, али то неће одложити спровођење одговарајућих мера.

Након постављања сумње на ову болест, ветеринарска инспекција и надлежна епозоотиолошка служба, преузеле су одговарајуће контролне мере које укључују и забрану промета животиња и епизоотиолошка испитивања.

Иако је од последњег случаја ове болести у Србији прошло 12 година, појава ове болести не представља изненађење за ветеринарску службу. Наиме, након појављивања великог броја случајева болести плавог језика у Грчкој, Бугарској и Македонији у јулу и августу ове године, као и десетине случајева у Румунији од прошле недеље, са епизоотиолошког аспекта се могло очекивати појављивање болести на ширем подручју југоисточне Европе али и шире. Присуство преносиоца болести, инсеката из рода Culicoides и специфични временски услови уз високу влажност, ваздушне струје и сл., погодовало је драстичном ширењу болести у околним земљама.

Слика 1: дистрибуција болести у земљама ЕУ (извор АДНС)

Слика 2: дистрибуција болести у региону (извор ОИЕ)

У читавом региону идентификован је серотип 4 вируса болести плавог језика за кога је до сада било карактеристично одсуство типичних и изражених клиничких симптома код великих преживара, док код малих преживара имамо благе симптоме у виду отока усана и хиперемије слузнице усне дупље и језика.

Превентивне и контроле мере

Од појављиавања ове болести у Бугарској, Македонији и Грчкој, Управа за ветерину обавестила је ветеринарску службу Србије о ризицима од појаве болести плавог језика и обезбедила да се ветеринарске станице и институти стави на располагање надлежним службама у циљу спровођења адекватних мера за спречавање појављивања и ширења ове болести. У том смислу, у складу са важећим прописима (Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину и Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести плавог језика, као начин њиховог спровођења („Сл. гласник РС“ бр. 18/2009) започело се са спровођењем низа општих и конкретних активности које су допринеле спечавању појављивања и ширења вируса, евентуалном утврђивању циркулације вируса у популацији вектора болести, појаву клиничких симптома код пријемчивих животиња и успостаљање система брзог упозоравања и хитног реаговања. Сви ресурси ветеринарских института стављени су на располагање, посебно епизоотиолошке службе, дијагностичких лабораторија и регионалних центара за надзор и сузбијање заразних болести а опрема за сузбијање проверена и спремљена за евентуално реаговање. Извшен је попис дијагностичке и друге опреме потребне за брзо утвђивање ове болести и хитно реаговање.

Директор Управе за ветерину, формирао је и радну групу за праћење кретања болести плавог језика у региону. Одржано је неколико састанака са епизоотиолошком службом и ветеринарском инспекцијом како би се анализирала ситуација и ускладило поступање ветерианрске службе (састанци су одржани 15, 19, 29.8 и 1.9.2014. године).

На основу анализе ризика од појављивања болести а у циљу обезбеђивања система брзог упозоравања, Управа за ветерину је започела мониторинг на ову болест доношењем Упутства о начину спровођења мониторинга на болест плавог језика на подручју ВСИ Ниш и ВСИ Зајечар (бр. 323-02-3104/14-05/2 од  22.8.2014. године ).

Ради се о подручјима која се налазе у „зони ризика“ од ширења болети из Бугарске и Македоније, где се започело са спровођењемсеролошких,вирусолошких иентомолошка испитивања, као иопштег надзора на болест плавог језика. Серолошким испитивањем у оквиру мониторинга на болест плавог језика обухваћене су животиње на „сентинел фармама“ која се налазе у пограничним општинама ка Бугарској и Македонији. Тиме је обезбеђено брзо дијагностиковање ове болести већ код првих случајева у Медвеђи.

Савети

Имајући у виду караткеристике болести, може се очекивати појава обољења и ширење код свих пријемчивих животиња (говеда, овце и козе) и то на подручју читаве земље. Због тога је важно да се осигурају опште мере заштите које укључују:

  • примену инсектицида у и око објеката у којима се држе животиње,

  • постављање заштитних мрежица од комараца на прозоре објеката у којима се држе животиње,

  • третирање стајњака и водених површина погодним за развој инсеката, одговарајућим средствима

  • третирање пријемчивих животиња ефикасним репелентима који, уколико је могуће, немају каренцу.

Све ближе информације о болести и начинима превенције и контроле могу се добити од надлежног ветеринара или ветеринарског инспектора.

Пријављивање сумње на болест плавог језика, обавезно је важећим прописима у Републици Србији и мора се обавити без одлагања, на начин дефинисан посебним прописом.

У зависности од развоја догађаја, формираће се регионални кризни центри за сузбијање ове болести.

 

RASFF

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional