ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


Обавештавамо вас да почев од 18.05.2020. године подношења захтева Управи за ветерину ће се вршити путем поште или подношењем захтева на писарници Управа за заједничке послове републичких органа,Влада Републике Србије, Омладинских бригада бр.1 Нови Београд, електронско подношење захтева престаје на основу престанка важења вандредног стања у Републици Србији.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Ел. пошта Штампа ПДФ

Због појаве болести птица – Авијарне инфлуенце у Мађарској, на пошиљке животињског порекла и живих животиња које се увозе на територију Републике Србије, примењује се Наредба о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, ширења и сузбијања заразне болести птица – Авијарне инфлуенце у Републику Србију („Сл.гласник РС“, бр. 28-2006. даље: Наредба) и забрана увоза у складу са тачкама 2., 3., 4. и 5.

Тачком 6. и 18. Наредбе могуће је реализовати увоз пошиљака, уз примену принципа регионализације, ако се утврди да не постоји ризик по здравље животиња и здравље људи.

Имајући у виду напред наведено потребно је ради реализације увоза и утврђивања да не постоје ветеринарско санитарне сметње за увоз пошиљке, захтеве допунити додатним документима (оригиналима) овереним од надлежне ветеринарске службе Мађарске.

1. да је удаљеност фарме (објекта), порекла животиња од најближег места избијања заразних болести птица – Авијарне инфлуенце, односно зараженог подручја најмање ван круга од 50 км,
2. да су биосигурносне мере које се спроводе на фарми (у објекту) порекла живине примењене, (односе се само на увоз живих животиња)
3. доказ о спроведеним мерама надзора и програма дијагностичких испитивања (у објекту) порекла живине, (односе се само на увоз живих животиња),
4. да су производи животињског порекла од живинског меса били подвргнути термичкој обради чија температура није била нижа од 80º С кроз цео производ.

Горе наведену документацију неопходно је доставити на српском језику преведену од стране судског тумача.

Провоз живих животиња и производа животињског порекла на које се односи ова Наредба може се  вршити преко територије Мађарске пореклом из других земаља, под условом да се провоз врши главним магистралним путевима који су удаљени најмање 50 км од зараженог подручја у најкраћем времену предвиђеном за провоз.

 

RASFF

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional