ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


Обавештавамо вас да почев од 18.05.2020. године подношења захтева Управи за ветерину ће се вршити путем поште или подношењем захтева на писарници Управа за заједничке послове републичких органа,Влада Републике Србије, Омладинских бригада бр.1 Нови Београд, електронско подношење захтева престаје на основу престанка важења вандредног стања у Републици Србији.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ИМЕНОВАНИМ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 119-01-56/2/2017-09 од 01.08.2017. године, именовани су следећи државни службеници из делокруга Министарства – Управе за ветерину, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Ивана Лазић, државни службеник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, за овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и

Тања Симовић, државни службеник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као лице које ће мењати државног службеника Ивану Лазић,  у случају спречености или одсутности.


Решење је ступило на снагуи производи правно дејство од 07. 08. 2017. године а Решење број 119-01-375/2/1/2016-09 од 17. 11. 2016. године, стављено је ван снаге.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ИМЕНОВАНИМ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број 119-01-375/2/1/2016-09 од 17.11.2016. године, именовани су следећи државни службеници из делокруга Министарства – Управе за ветерину, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Ана Милекић, државни службеник Министарства пољопривреде и заштите животне средине, за овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и

Будимир Плавшић, државни службеник Министарства пољопривреде и заштите животне средине, као лице које ће мењати државног службеника Ану Милекић,  у случају спречености или одсутности.

Решење је ступило на снагу 21. 11. 2016.године.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ИМЕНОВАНИМ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број 119-01-375/2/2016-09 од 02.09.2016.године, именовани су следећи државни службеници из делокруга Министарства – Управе за ветерину, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Данијела Милосављевић Остојић, шеф Одсека за правне, опште и финан.материјалне послове, за овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и

Будимир Плавшић, начелник Одељења за здравствену заштиту и заштиту добробити животиња, као лице које ће мењати државног службеника Данијелу Милосављевић Остојић, у случају спречености или одсутности.

Решење је ступило на снагу 09.09.2016.године.

 

Afrička kuga svinja

RASFF

RASFF

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional