ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


Обавештавамо вас да почев од 18.05.2020. године подношења захтева Управи за ветерину ће се вршити путем поште или подношењем захтева на писарници Управа за заједничке послове републичких органа,Влада Републике Србије, Омладинских бригада бр.1 Нови Београд, електронско подношење захтева престаје на основу престанка важења вандредног стања у Републици Србији.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

ПОТРЕБНА ЛИТЕРАТУРА

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА

1.

Закон о ветеринарству ("Сл. гласник РС" бр. 91/05,30/2010, 93/2012)

2.

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање лептоспирозе животиња ("Сл. лист СФРЈ" бр. 6/88)

3.

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање заразних болести пчела("Сл. лист СФРЈ" бр. 6/88)

4.

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења ("Сл. лист СФРЈ" бр. 102/09)

5.

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавању ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонеле ("Сл. гласник РС" бр. 7/2010, 76/2010)

6.

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести слинавка и шап ("Сл. гласник РС" бр. 15/2010)

7.

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести ензоотске леукозе говеда, начину њиховог спровођења, као и начину утврђивања статуса газдинства слободног од ензоотске леукозе говеда ("Сл. Гласник РС" бр. 51/09)

8.

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести беснило као и начину њиховог спровођења ("Сл. Гласник РС" бр. 78/09)

9.

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање бедренице код животиња ("Сл. лист СФРЈ" бр. 39/88)

10

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање инфективне анемије коња ("Сл. лист СФРЈ" бр. 39/88)

11.

Правилник о начину спровођења мера за сузбијање и искорењивање бруцелозе говеда, оваца, коза , свиња и паса("Сл. гласник РС"бр. 36/05)

12.

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести бруцелозе говеда, начину њиховог спровођења, као и начину утврђивања статуса газдинства слободног од бруцелозе говеда ("Сл. Гласник РС" бр. 55/09)

13.

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање атипичне куге живине, као и начину њиховог спровођења ("Сл. гласник РС" бр. 95/09)

14.

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање инфективног бовиног ринотрахеитиса и инфективног пустуларног вулвовагинитиса (ИБР/ИПВ) ("Сл. лист СФРЈ" бр. 63/89)

15.

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести туберкулоза говеда, начину њиховог спровођења, као и начину утврђивања статуса газдинства слободног од туберкулозе говеда ("Сл. Гласник РС" бр. 51/09)

16.

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање фурункулозе пастрмки("Сл. лист СФРЈ" бр. 72/91)

17.

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање вртичавости пастрмке ("Сл. лист СФРЈ" бр. 72/91)

18.

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести плавог језика, као и начину њиховог спровођена ("Сл. гласник РС" бр. 18/09)

19.

Правилник о обрасцу уверења о здравственом стању животиње ("Сл. лист СФРЈ" бр. 39/88)

20.

Правилник о мерама за сузбијање трихинелозе животиња ("Сл. лист СРЈ" бр. 20/95)

21.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. годину ("Сл. гласник РС" бр. 12/19)

22.

Правилник о начину вођења евиденције о издатим и продуженим уверењима о здравственом стању животиња, о њиховом преносу као и о обрасцу за вођење ове евиденције ("Сл. гласник РС" бр. 44/94)

23.

Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној  контроли обележавања и регистрације говеда ("Сл. гласник РС" бр. 102/14)

24.

Правилник о начину обележавања и регистрацији паса и мачака ("Сл. гласник РС" бр. 23/12)

25.

Правилник о начину обележавања и регистрације оваца и коза, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације оваца и коза ("Сл. гласник РС" бр. 6/11, 57/11)

26.

Правилник о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације свиња ("Сл. гласник РС" бр. 94/2010)

27.

Прилог 1 - Нови пасош за кућне љубимце ("Сл. гласник РС" бр. 23/12)

 

ХИГИЈЕНА НАМИРНИЦА

 

За ветеринарске техничаре:

Средњошколски уџбеници из области ветеринарско-санитарног прегледа животних намирница животињског порекла.

                       

За дипломиране ветеринаре:

1.

Закон о безбедности хране  ("Сл. гласник РС" бр. 41/09)

2.

Правилник о условима хигијене хране("Сл. гласник РС" бр. 73/2010)

3.

Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијенехране животињског порекла ("Сл. гласник РС" бр. 25/11)

 

ЗООХИГИЈЕНА

1.

Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња  ("Сл. гласник РС" бр. 36/17)

2.

Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице ("Сл. гласник РС" бр. 31/11)

3.

Факултетски (средњошколски ) уџбеник из области зоохигијене

УПРАВНИ ПОСТУПАК И СПОР

 

1) Закон о општем управном поступку (Сл. гласник РС" бр. 18/16)

2) Закон о управном спору („Сл. лист СРЈ" бр. 46/96)

 

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

 

1) Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014)

 

УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ

 

1) Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 98/06)

 

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

 

1) Уредба о канцеларијском пословању органа управе ("Сл. гласник РС" бр. 80/92)

2) Упутство о канцеларијском пословању органа управе ("Сл. гласник РС" бр. 10/93)

 

СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

 

1) Закон о државној управи("Сл. гласник РС" бр. 79/05,101/2007,95/2010)

 

Комплетну литературу можете преузети овде.

 

 

RASFF

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional