ЗАВРШЕНА ДЕСЕТА КАМПАЊА ОРАЛНЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ ЛИСИЦА И ДРУГИХ ДИВЉИХ МЕСОЈЕДА ПРОТИВ БЕСНИЛА

Штампа

Дана 15. маја 2015. године успешно је завршена десета кампања оралне вакцинације лисицаи других дивљих месоједа против беснила у Србији, пролеће 2015.

У периоду од 18.04. до 15.05.2015. године из ваздуха је дистрибуирано 1,619,000 мамака са вакцином против беснила на територији целе земље, изузимајући насељена места, велике саобраћајнице и водене површине.

Десета кампања оралне вакцинације лисица и других дивљих месоједа против беснилареализована је у складу са стратешким вишегодишњим акционим планом који предвиђа дистрибуцију вакцина два пута годишње -у пролеће и у јесен, а по моделу који се у државама чланицама Европске Уније показао као ефикасан у искорењивању ове болести.

Реализацију програма искорењивања беснила спроводи Управа за ветерину у сарадњи и уз финансијску подршку ЕУ Делегацијеу Републици Србији, ау оквиру инструмента ИПА подршке (IPA-InstrumentforPre-AccessionAssistance).

Дугогодишњи циљ Управе за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине је да се болест искорени како у Србији, тако и у целом региону западног Балкана, и да се тиме стекне и одржи статус земље слободне од беснила.

Тагови: Управа Догађаји Здравствена заштита Епизоотиологија

 
Go Back