ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


Обавештавамо вас да почев од 18.05.2020. године подношења захтева Управи за ветерину ће се вршити путем поште или подношењем захтева на писарници Управа за заједничке послове републичких органа,Влада Републике Србије, Омладинских бригада бр.1 Нови Београд, електронско подношење захтева престаје на основу престанка важења вандредног стања у Републици Србији.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Почетна Вести Вести о догађајима НАЧИН ДРЖАЊА ОПАСНИХ ПАСА

НАЧИН ДРЖАЊА ОПАСНИХ ПАСА

Дефиниција: Под опасним псом се, у складу са Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност по околину (''Службени гласник РС' бр. 65/10) сматра било која јединка те врсте, изузев службеног пса, која је без очигледног повода напала човека или другог пса и нанела му телесне повреде или смрт, јединка која је узгајана, односно дресирана за борбе паса или нађена у организованој борби са другим псом, јединка намењена за чување имовине или као телесни чувар, расе пит бул теријер или мешанац те расе, који не потиче из контролисаног узгоја, као и  расе бул теријер, стафорд теријер, амерички стафорд теријер и мини бул теријер или мешанац тих раса.

ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА

Законом о добробити животиња (''Службени гласник РС' бр. 41/09) који је усвојен 2009. године није забрањено држање опасних паса као кућних љубимаца, уз поштовање прописаног начина држања, обележавања и вакцинације.

Начин држања: Када је у питању држање кућних љубимаца, било да су у питању опасни пси или не, Закон о добробити животиња инсистира на одговорном власништву. У складу са тим, власник, односно држалац кућног љубимаца дужан је да кућном љубимцу обезбеди бригу, негу и смештај, у складу са врстом, расом, полом, старошћу, као и физичким и биолошким специфичностима и потребама у понашању и здравственом стању кућног љубимца.

Начин њиховог држања мора да буде такав да не изазива бол, патњу, страх и стрес. Ако се пси не држе у стану, онда им се мора обезбедити одговарајући смештајни простор, као што је бокс или кућица, како би се могли заштитити од лоших временских прилика. Важно је напоменути да се пси не смеју стално држати везани на ланцу, већ се евентулано могу држати везани  на продужену водилицу, која им пружа више простора за кретање, а тиме и илузију слободног држања.

Поред горе наведеног, Правилником о начину држања паса који могу  представљати опасност за околину  прописано је и да власник опасног пса мора пса да држи у простору, односно објекту који је одговарајуће величине и из кога пас не може да побегне. На улазу у тај простор, односно објекат мора да буде видљиво истакнуто упозорење: „ОПАСАН ПАС”, а сам улаз у простор или објекат се мора држати под кључем.

Обележавање и вакцинација: У складу са Законом о ветеринарству (''Службени гласник РС' бр.91/2005 и 30/2010), обавезно је обележити кућне љубимце микрочипом и наравно, сваке године вакцинисати против беснила.

Начин извођења паса: Законом о добробити животиња је прописано да је власник, односно држалац кућних љубимаца дужан  да правилним држањем и другим мерама и средствима спречи да кућни љубимци угрозе људе и околину. То подразумева да се животиње не држе и не шетају без надзора по улицама и парковима. Поред тога, Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност по околину прописано је да ове псе могу шетати само пунолетна лица и то са заштитном корпом и на каишу и то у складу са посебним прописима. Међутим када је у питању шетање животиња по јавним површинама, власници се морају придржавати и одлуке о начину држања и извођења кућних љубимаца на јавне површине, а коју доносе органи локалне самоуправе.

Обука: У складу са Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност по околину, власник који држи опасног пса мора, заједно са псом, да прође обуку по програму кинолошког савеза, уз проверу степена социјализације пса коју обављају лица која су оспособљена за ту врсту послова, а која се врши после спроведене обуке, у складу са програмом кинолошког савеза.

КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Начин држања паса као кућних љубимаца, било да су они опасни или не регулисан је на републичком и локалном нивоу.

Републички ниво: начин држања кућних љубимаца је прописан Законом о добробити животиња, а држање опасних паса и Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност по околину. У складу са тим, инспекцијски надзор над спровођењем Закона о добробити животиња и прописа донетих на основу њега врши Министарство преко ветеринарских инспектора.У случају непоштовања Закона и прописа донетих на основу њега у погледу начина држања и поступања са животињама, јасно су законом прецизиране казне, па се тако, несавесни власник може казнити за прекршај новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара ако на непрописан начин и супротно одредбама Закона о добробити животиња држи пса који може представљати опасност по околину.

Органи локалне самоуправе: Органи локалне самоуправе својим одлукама прописују начин држања животиња на својој територији, места и просторе у којима се могу држати кућни љубимци, као и место и начин извођења кућних љубимаца на површине јавне намене и површине у јавном коришћењу. У складу са тим, комунална инспекција је надлежна за вршење надзора над спровођењем одлука органа локалне самоуправе и она је та која налаже мере и прописује одговарајуће санкције за несавесног власника. Поред комуналне инспекције и комунлана полиција обавља комунално-полицијске и друге послове на одржавању комуналног реда уређеног овим одлукама, као и контролу примене одлуке у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима, врши комунална полиција.  У случају непоштовања одредби одлука органа локалне самоуправе, јасно су одлукама и прецизиране казне, па се тако неодговорни власник може новчано казнити за учињени прекршај.

 

RASFF

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional