ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


Обавештавамо вас да почев од 18.05.2020. године подношења захтева Управи за ветерину ће се вршити путем поште или подношењем захтева на писарници Управа за заједничке послове републичких органа,Влада Републике Србије, Омладинских бригада бр.1 Нови Београд, електронско подношење захтева престаје на основу престанка важења вандредног стања у Републици Србији.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Почетна Вести Вести о догађајима РЕШЕЊЕ О ЗАБРАНИ КРЕТАЊА ГОВЕДА БРОЈ: 119-01-277/2016-05/10 ОД 14.07.2016.

РЕШЕЊЕ О ЗАБРАНИ КРЕТАЊА ГОВЕДА БРОЈ: 119-01-277/2016-05/10 ОД 14.07.2016.

На основу члана 64. и  66.Закона о ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012), члана 192. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ",бр. 33/97 и 31/2001, и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010) и Решења о овлашћењу Министарства пољопривреде, и заштите животне средине Републике Србије, број 119-01-51/4/2016-09 од 24.06.2016. године, в.д.директор Управе за ветерину,доноси

РЕШЕЊЕ

I ЗАБРАЊУЈЕ СЕ јавно окупљање животиња (говеда) на сајмовима, изложбама, сточним пијацама и догонима на подручјуРепублике Србије, а ради спречавања ширења нарочито опасне заразне болести, Нодуларни дерматитис.

II ДОЗВОЉАВА СЕ промет животиња (говеда ) и то на следећи начин:

А.у зараженим и угроженим подручјима промет говеда вршиће се у складу са решењем министарства о проглашењу зараженог и угроженог подручја;

Б. у зараженим и угроженим подручјима  уколико су говеда пореклом са зараженог газдинства, ако је протекло најмање 28 дана од вакцинације свих животиња на газдинству и није било ниједног новог случај болести на газдинству након уништавања;

В. изван зараженог и угроженог подручја директно на клање у одобрену кланицу, ако је од вакцинације свих говеда на газдинству протекло најмање 14 дана, ако животиње не показују клиничке знаке болести на дан утовара и под надзором ветеринарског инспектора;

Г. у слободним подручјима у којима се спроводи вакцинација:

1. уколико се говеда упућују директно на клање, 7 дана након спроведене вакцинације;

2. уколико су упућена на друго газдинство, 28 дана након спроведене вакцинације;

3. уколико производни циклус, у циљу завршетка товног циклуса код говеда, то захтева, 14 дана након спроведене вакцинације, ако животиње не показују клиничке симптоме на дан утовара;

4. промет говеда из  слободних подручја у заражена и угрожена подручја:

а) уколико се говеда упућују директно на клање, 7 дана након спроведене вакцинације;

б) уколико су упућују на друго газдинство, 28 дана након спроведене вакцинације.

Д. Услободним подручјима где није спроведена вакцинација:

1. уколико се говеда упућују директно на клање у одобрене објекте за клање уз обавезан клинички преглед пре утовара;

2. уколико се говеда упућују са газдинства на газдинство, уз предходну најаву транспорта овлашћеном лицу, клинички преглед говеда пре утовара, третирање говеда репелентима ради заштите од инсеката, дезинфекцију и дезинсекцију возила, а на месту истовара пријава истовара овлашћеном лицу уз обавезан клинички преглед при истовару говеда. По истовару возила обавезно је механичко чишћење, прање, дезинфекција и дезинсекција возила;

3.уколико је то захтев  произвођача, односно власника/држаоца животиња условљен производном технологијом, одобрава се директан интерни контролисани промет из подручја која су слободна од Нодуларног дерматитса на другу одвојену производну јединицу у оквиру истог производног система, у року од 24 часа,уз препоруку надлежног ветеринарског института и под надзором ветеринарског инспектора.

Ђ. Извоз говеда у земље које нису забраниле увоз говеда за клање, вршиће се на следећи начин:

1. из слободних подручја, без ограничења уз обавезан клинички преглед говеда пре утовара, обавезним третирањем животиња репелентима и извршеној дезинфекција и дезинсекција возила.

III О реализацији тачке I  и II овог решења стараће се ветеринарски инспектори који ће примерак овог решења доставити правним лицима који обављају делатност промета животиња.

IV Ово решење ступа на снагу даном доношења.

V Даном доношења овог решења престаје да важи решење министраства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за ветерину број: 119-01-277/2016-05/9 од дана 29.06.2016. године.

 

RASFF

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional