ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


Обавештавамо вас да почев од 18.05.2020. године подношења захтева Управи за ветерину ће се вршити путем поште или подношењем захтева на писарници Управа за заједничке послове републичких органа,Влада Републике Србије, Омладинских бригада бр.1 Нови Београд, електронско подношење захтева престаје на основу престанка важења вандредног стања у Републици Србији.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Почетна Вести Вести о догађајима ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Ветеринарски инспектори Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде планирају појачан надзор над прометом хране животињског порекла у време наступајућих празника. Појачан надзор у промету се обавља у складу са принципима анализе ризика (ризична места, ризични начини пословања, недозвољена трговина и сл.) а у сваком случају на местима где се у празничне дане очекује већа понуда али и потражња.

Ветеринарска инспекција, у складу са поделом надлежности и овлашћењима која поседује, обавља стални надзор у објектима који производе, складиште и стављају у промет храну животињског порекла. Контроле безбедности и квалитета хране у промету спроводе се континуирано, кроз самосталне, организоване и контроле по пријавама потрошача. Контролишу се сви субјекти који стављају храну животињског порекла у промет – специјализовани малопродајни објекти (месаре, рибарнице, продавнице млечних производа), продавнице деликатеса, самопослуге, мегамаркети, ресторани, посластичарнице, пекаре, киосци брзе хране и зелене пијаце.

Ветеринарска инспекција која врши надзор над производњом и прометом хране животињског порекла у свих 25 управних округа, је у периоду од 01. јануара 2018. године до 30. новембра 2018. године, кроз 7.359 редовних и ванредних службених контрола у специјализованим малопродајним објектима (месаре, рибарнице, продавнице млечних производа) као и самопослугама, продавницама деликатеса, угоститељским објектима, објектима брзе хране, пијацама и другим објектима, утврдила 1.302 неусаглашености.

Том приликом наређено је 1.231 корективних мера, издато је 1.039 решења и поднето је 232 пријавe надлежним прекршајним и привредним судовима.

Разлог повлачења хране је најчешће недостатак следљивости у производњи и промету, непостојање прописане декларације на производима, истек рока трајања производа, али и микробиолошки параметри изнад референтних вредности за одређену храну.

 Наведени ефекти службених контрола хране представљају резултат повећаног обима ванредних надзора у промету који су извршени, нарочито са узорковањем ради контроле безбедности хране.

Висина казне за субјекте у пословању са храном, било да се ради о производњи или промету, су прописане Законом о безбедности хране. Износ казне зависи да ли се ради о привредном преступу, прекршају или физичком лицу, односно о врсти учињеног казненог дела, а коначну казну прописује надлежни Суд. Износ казни је предвиђен Законом о безбедности хране и за правна лица и износи од 300.000 – 3.000.000 динара, за предузетнике од 250 – 500.000 динара, а за физичка лица од 30 – 50.000 динара.

Скрећемо пажњу потрошачима да храну животињског порекла купују на местима која су под надзором ветеринарске инспекције, као и да обрате посебну пажњу на означавање и декларисање хране у промету, као и да не купују храну животињског порекла на нерегистрованим местима односно да се у потпуности понашају са пажњом доброг купца, те да сваку уочену неправилност без одлагања пријаве надлежном ветеринарском инспектору.

У време сезоне свињокоља, апелујемо да се без изузетака прегледају узорци закланих свиња на присуство трихинеле, како би се избегле нежељене последице по здравље грађана.

Последње ажурирано петак, 15 март 2019 17:04  

RASFF

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional