ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Почетна Вести Вести о догађајима Препоруке са OIE конференције

Препоруке са OIE конференције

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПРЕПОРУКЕ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР

 
 1. Настанак и поновно појављивање болести у популацији дивљих животиња, као и међу домаћим животињама и људима;

 2. Друштвени, економски и еколошки значај очувања диверзитета и здравља дивљих животиња;

 3. Кључни допринос служби које се баве биолошким диверзитетом и еколошким системима за очување здравља, као и потреба да се подстакне истраживање и прошири знање о њихвоим интеракцијама;

 4. Потребу да се повећа капацитет свих земаља широм света да спроводе надзор, рано откривање и обезбеде адекватни одговор на избијање и ширење болести у код дивљих животиња,

 5. Да је основна одговорност ветеринарских служби и њихових партнера у влади да штите и унапреде здравље животиња, укључујући и аспекте који се односе на дивље животиње и биолошки диверзитет, 

 6. да Светска организација за здравље животиња OIE континуирано ради на развоју и ажурирању стандарда и механизама за олакшавање међународне трговине, као што је компартментлизација и одређивање зона слободних од болести и безбедне трговине храном и робама животињског порекла како би се ускладили национални прописи који доприносе питању повезаности еколошких система дивљих и домаћих врста животиња,

 7. да организације, међународне и националне, одговорне за обезбеђивање јавног здравља, ветеринарске службе, дивљу популацију животиња и животну средину, могу бити смештене у различитим институционалним јединицама,

 8. да постоји растућа потреба за животињским протеинима за људску популацију која је у глобалном порасту,

 9. промене у коришћењу земљишних ресурса и њиховом управљању које могу довести до нових или модификованих облика међусобне повезаности између људи, домаћих и дивљих животиња, могу ићи у прилогу преношењу болести и губитку биолошког диверзитета,

 10. потребу за мултидисциплинарним напорима и сарадњи између свих учесника одн. заинтересованих страна, укључујући јавне службе и невладине организације да постигну међусобно корисне резултате у оквиру међусобне повезаности еколошких система дивљих и домаћих животиња и људи.

УЧЕСНИЦИ СВЕТСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О ДИВЉИМ ЖИВОТИЊАМА ПРЕПОРУЧУЈУ  СВЕТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА ЗДРАВЉЕ ЖИВОТИЊА (OIE)

 1. да настави са развојем стандарда заснованих на научним сазнањима о откривању болести, превенцији, као и контроли и мерама за обезбеђивање безбедног промета/трговине како би се хармонизовале процедуре које се односе на ризике и опасности од болести на нивоу међусобне повезаности дивљих одн. домаћих животиња и људи.

 2. да настави са давањем подршке и ажурирањем механизама пријављивања/обавештавања о болестима дивљих животиња у оквиру глобалног информационог система OIE WAHIS i WAHIS-Wild, истовремено разматрајући могући утицај таквог начина пријављивања/обавештавања од стране земаља чланица о трговини/промету домаћих животиња и њихових производа, као и даље промовисање размене података на међународном нивоу у оквиру GLEWS платформе.

 3. да пружи помоћ чланицама да ојачају своје ветеринарске службе у пословима заштите здравља животиња укључујући аспекте који се односе на дивље животиње и биолошки диверзитет, укључујући и OIE-ов PVS инструмент, ако је потребно.

 4. подтакнути националне делегате у ОИЕ да користе своје сараднике за дивље животиње како би идентификовали потребе у оквиру изградње капацитета на националном нивоу.

 5. да подржава могућност за чланица да имају приступ коришћењу дијагностичке експертизе, као и експертизе у узорковању и валидираним инструментима за надзор и управљање домачим и дивљим животињама.

 6. да подтиче истраживања како би се проширила научна база за заштиту биолошког диверзитета и животне средине и промовисање здравља животиња и јавног здравља.

 7. да подстиче системско укључивање у програм обуке и наставе у оквиру ветеринарства, промовисање, заштиту и унапређење здравља животиња и доборбити животиња укључујући и аспекте који се односе на дивље животиње и биолошки диверзитет.

 8. да испита могућности комуникације и успостављања јаке сарадње са релевантним јавним и приватним организацијама, на глобалном нивоу, које се баве дивљим животињама и биолошким диверзитетом, као нпр. FAO, WHO, UNEP, IUCN,  CIC,  CITES,   као и другим релевантним мултилатералним споразумима за заштиту животне средине и међународним организацијама како би се појачала подршка постојећим прописима који уређују промет/трговину дивљим животињама и њиховим производима, и да се залажу за потребу покретања свих ресурса у овој области.

 9. да настави са развојем и ажурирањем OIE стратегија и политика које се односе на дивље животиње и биолошки диверзитет кроз рад научног одбора и његове радне групе за болести дивљих животиња као и мреже ОИЕ референтних лабораторија и Центара за сарадњу.

ПРЕПОРУЧУЈУ OIE ЧЛАНИЦАМА

 1. да наставе са применом међународних стандарда и смерница које се односе на превенцију и контролу болести укључујући и оне које се преносе у оквиру популације дивљих, домаћих животиња и људској популацији. 

 2. да наставе са применом међународних стандарда и смерница како би се омогућио прихватљив, легалан промет/трговина дивљим животињама и њиховим производима и смањио илегални промет дивљим животињама.

 3. да пријављују и обавештавају о појави болести дивљих животиња преко WAHIS i WAHIS-Wild, укључујући објекте за карантин, уз опрезно прихватање када оваква обавештавања не би требало да утичу на промет домаћим животињама и њиховим производима са комерцијалним партнерима у складу са OIE стандардима о релевантним болестима. 

 4. да обезбеде да националне ветеринарске службе и њихови партнери испуњавају своје одговорности/задужења у оквиру очувања биолошког диверзитета, здравља животиња и добробити животиња, са становишта њиховог односа према популацији дивљих животиња и животној средини, укључујући адекватне законе и прописе, и, где је потребно, траже помоћ кроз систем OIE PVS како би унапредили своје службе.

 5. да именују и подрже националне OIE фокалне тачке за популацију дивљих животиња у њиховим активностима и подстакну сарадњу са партнерским организацијама и агенцијама.

 6. да траже и пријаве се за адекватну дијагностичку екпсертизу, као и експертизу у узорковању и валидованим инструментима у управљању болестима дивљих животиња, укључујући учествовање приватних ветеринара, доктора, јавних радника, рибара, ловаца и других заинтересованих страна.

 7. да пруже подршку релвантним истраживањима како би се проширила научна база за заштиту биолошког диверзитета и животне средине, промовисала заштита здравља животиња, као и јавног здравља.

 8. да подстиче системско укључивање у програм обуке и наставе у оквиру ветеринарства, промовисање, заштиту и унапређење здравља животиња и доборбити животиња укључујући и аспекте који се односе на дивље животиње и биолошки диверзитет.

 9. да подстиче јавне и приватне ветеринарске службе да имају активну улогу у промовисању биолошког диверзитета и заштити дивљих животиња.

 10. да негују ефикасну комуникацију и сарадњу на националном и регионалном нивоу између различитих владиних организација и агенција које деле одговорности у заштити животне средине и здравља дивљих животиња, стоке и људи.

 11. да испитају, истражују и промовишу могућности комуникације, сарадње и партнерства са релевантним јавним и приватним организацијама које су заинтересоване за заштиту и управљање популацијом дивљих животиња и биолошког диверзитета, укључујући туристичку привреду, приватне ветеринарске службе и лекаре, управнике паркова природе и зоолошких вртова, узгајиваче, ловце, рибаре, ловце, удружења за очување и локалне заједнице и остале заинтересоване стране. 

 12. да промовишу усвајање закона којима се појашњава или дефинише власништво над дивљим животињама од стране људи или организација.

  Тагови: Догађаји

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional