Novi Pravilnik o Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2013.godinu

Štampa

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnik o Programu mera zdravstvene zaštite životinja koji je objavlјen u Službenom glasniku RS, broj 91/13.

Ovim Pravilnikom otklonjeni su određeni nedostaci u prethodnom Programu mera koji je objavlјen 8.5.2013. godine. Imajući u vidu da je bilo potrebno da se uvaže predlozi veterinarske službe Srbije, interes proizvođača, zaštita životinja i građana od zaraznih bolesti životinja i zoonoza, zahtev Evropske unije za održivim sprovođenjem zajedničkih projekata, kao i da se osigura održiv sistem koji garantuje međunarodni promet životinja i proizvoda životinjskog porekla, nacrt novog pravilnika pripremlјen je na bazi usaglašenog teksta koji je 18.3.2013. godine dostavlјen na mišlјenje Veterinarskoj komori Srbije i naučnim i specijalističkim veterinarskim institutima.

Novim Programom mera obezbeđeno je kontinuirano sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja u Republici Srbiji, posebno u smislu sprovođenja aktivnog nadzora zaraznih bolesti životinja prema međunarodnim standardima (OIE) i zahtevima EU, realizacija monitoringa na klasičnu i afričku kugu svinja, sprovođenje monitoringa oralne vakcinacije protiv besnila, groznice zapadnog Nila, Aujeckijeve bolesti, salmoneloze, kampilobakterioze, antimikrobne rezistencije, kuge konja, bolesti pčela, bolesti riba, Šmalenberg infekcije, ispitivanje pobačaja i dr.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2013. gоdinu mоžеtе prеuzеti
ovde.

 
Go Back